Wat is de betekenis van dromen?

2019
2022-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dromen

dromen - Werkwoord 1. (inerg) het ervaren van een reeks van gebeurtenissen of beelden, terwijl je slaapt Hij droomde dat hij de motor nu al had, maar toe hij wakker werd bleek dat het alleen maar een droom was. 2. het zich iets voorstellen van iets dat men graag wil zien gebeuren ...

Lees verder
2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dromen

dromen - regelmatig werkwoord uitspraak: dro-men 1. het in je slaap beleven ♢ ik droomde dat ik op reis was 1. dat had je gedroomd! [dat zou je wel willen] 2. m...

Lees verder
2017
2022-12-08
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Dromen

Tijdens de slaap liggen het fysieke lichaam en het etherlichaam in bed. Het astraal lichaam en het ‘ik’ verblijven buiten het lichaam. Door deze verandering ten opzichte van het dagbewustzijn functioneren de vier wezensdelen op een totaal andere manier.

2004
2022-12-08
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Dromen

Dromen, net als visioenen, waren soms een bron voor afbeeldingen op iconen. Dromen werden met grote scepsis bekeken: hun oorsprong kon zowel bij God liggen als bij de duivel. De ambivalente status van dromen werd uitgelegd door Niketas David Paphlagon, de auteur van een biografie over de negende-eeuwse patriarch Ignatius. Hij schrijft: ‘Zelfs als d...

Lees verder
1981
2022-12-08
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Dromen

komen op uit het onderbewustzijn, dat in de slaap de heerschappij voert wanneer het bewustzijn uitgeschakeld is. De psychoanalyse gebruikt daarom de droomanalyse als middel om tot het onderbewuste door te dringen. D. kunnen teweeg gebracht worden door het lichaam: ongemakkelijke ligging of verandering van houding tijdens de d., ongewone bedekking,...

Lees verder
1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dromen

(droomde, heeft gedroomd), I. (onoverg.) 1.eigenaardige werkzaamheid van de geest tijdens de slaap, waardoor levendige voorstellingsreeksen, meestal in grillige afwisseling, gevormd worden, zodat de persoon meent dat alles te beleven: ik droom zelden als ik slaap; ik heb deze nacht naar gedroomd; als tegenspraak van een ongeloofwaardig klinkende be...

Lees verder
1954
2022-12-08
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Dromen

de bijzondere ongeremde activiteit van het bewustzijn, gedurende de slaap; bestaat voornamelijk uit (gekleurde) beelden; vaak spelen overdag niet tot gelding gekomen (mogelijk zelf onbewuste) strevingen een rol, soms kan de psychiater deze juist alleen ontdekken door een analyse van de droominhoud. De moeilijkheid is, dat men zich slechts een klein...

Lees verder
1952
2022-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Dromen

v., dreame, drôgje, drome.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dromen

(droomde, heeft gedroomd), I. onoverg., 1. eigenaardige werkzaamheid van de geest tijdens de slaap, waardoor levendige voorstellingsreeksen, meest in grillige afwisseling, gevormd worden, zodat de persoon meent dat alles te beleven: ik droom zelden als ik slaap ; ik heb deze nacht naar gedroomd; — als tegenspraak van een ongeloofwaardig klin...

Lees verder
1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dromen

droomde, h. gedroomd (1 een. droom hebben; 2 zich verbeelden; ook: vol vertrouwen hopen op; 3 in de toestand verkeren, waarin men zich al slapende voorstellingen vormt; 4 mijmeren; zijn verbeelding laten werken zonder op het rondom gebeurende te letten): 1. wat heb je vannacht gedroomd; 2. niets gebeurde, zoals hij had gedroomd; 3. droomde of waa...

Lees verder
1936
2022-12-08
Occult

Occult woordenboekje

Dromen

in dromen kan het onbewuste soms vraagstukken oplossen, die men bij waakbewustzijn niet vinden kan. Ook dichten en componeren wordt vaak voorbereid in de droom. Ook komen zo wel voorspellingen en waarschuwingen. (Zie: Dunne-effect). De psycho-analyse (zie: Freud), vindt in de inhoud van dromen soms gegevens voor de oorzaak van sommige ziekteverschi...

Lees verder
1930
2022-12-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

dromen

(droomde, heeft gedroomd) 1. een of meer dromen hebben: wat heb je vannacht gedroomd? 2. zulk een droom hebben: ik droomde dat...; van dieven -; iets wel kunnen -, het zeer goed kennen. ➝ droes. 3. zich verbeelden, voorstellen: ik droomde dat je van me hield. 4. vol vertrouwen hopen op: en men droomde dat alles vanzelf zou gaan; zich in het genot v...

Lees verder
1928
2022-12-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dromen

Neen, schrik niet: een geleerde, wetenschappelijke verklaring van het dromen, voor zover dan de wetenschap in dit geheimzinnige gebied van het leven der menselijke ziel doorgedrongen is, zal ik niet trachten te geven. Want weten, vast en zeker weten, wat dromen zijn, doen we nog lang niet en alle verklaringen berusten grotendeels nog op gissingen....

Lees verder