Wat is de betekenis van Drogerijen?

2024-02-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Drogerijen

gedroogde grondstoffen van plantaardige en dierlijke aard, bij de drogist verkrijgbaar, b.v. laurier, kamille.

2024-02-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Drogerijen

(pharm.) Hoofdzakelijk plantaardige en enige dierlijke grondstoffen, die in gedroogde toestand worden gebruikt. Gewoonlijk aangeduid met de Lat. naam van het plantendeel, gevolgd door de 2e naamval van de naam van de starnplant. Zo onderscheidt men: a) wortels (Radices) b.v. Radix Taraxaci; b) wortelstokken (Rhizomata) b.v. Rhizoma Calami; c) sten...

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Drogerijen

zijn onbewerkte natuurproducten, hetzij van plantaardige, van dierlijke of van minerale oorsprong. Ze worden als zodanig of gedroogd, of verwerkt tot medicamenten of door de techniek gebruikt. Hieronder vallen, kruiden, wortels, basten, harsen, gommen, talk, Spaanse vliegen enz.

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DROGERIJEN

zijn onbewerkte natuurproducten van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong, die ten dele als zodanig, ten dele gedroogd, òf in medicamenten, òf in de techniek, òf in beide gebruikt worden, zoals kruiden, wortels, basten, harsen, gommen, Spaanse vliegen, talk enz.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Drogerijen

Gedroogde, geneeskrachtige grondstoffen uit de natuur, die bij den drogist verhandeld worden. Aloë, sennablaren, opium, slaapbollen, kinabast en vele andere.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Drogerijen

voortbrengselen v/h planten- of dierenrijk, gebruiktl ter bereiding v. geneesmiddelen.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Drogerijen

Gedroogde natuurlijke grondstoffen, die als zoodanig als geneesmiddel of voor de bereiding van geneesmiddelen dienen.

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drogerijen

Drogerijen, die door de natuur opgeleverde grondstoffen, die óf onmiddellijk voor geneeskundig gebruik bestemd, óf voor het bereiden van geneesmiddelen noodig zijn. Ruwe drogerijen zijn zulke grondstoffen, die geen andere bewerking dan drogen of fijn maken hebben ondergaan.

2024-02-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Drogerijen

waren die in de medicijnen en in de techniek of in beide, gebruikt worden, voornamelijk kruiden, wortelen, schillen, harsen, gummisoorten, balsems en chemicaliën. Degene, die zoodanige artikelen verkoopt, heet drogist. De studie der drogerijen is de taak der pharmacognosie.