Wat is de betekenis van Drogen?

2024-04-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

drogen

drogen - Werkwoord 1. (ov) vocht laten of doen verdampen We hebben deze bloemen gedroogd. 2. ergatief het verdampingsproces van vocht De was hangt te drogen.

2024-04-12
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

drogen

drogen - regelmatig werkwoord uitspraak: dro-gen 1. ervoor zorgen dat het water eruit gaat ♢ de was hangt te drogen aan de lijn Regelmatig werkwoord: dro-gen ik droog jij/u droogt...

2024-04-12
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Drogen

(algemeen) De verwijdering van water uit een vaste stof, door het water in dampvorm te brengen en de waterdamp te scheiden van de vaste stof, hetzij met behulp van een inert gas of lucht, hetzij door afzuiging en condensatie, wordt d. genoemd. Verschillende andere werkwijzen worden echter ook nog tot d. gerekend. De te verwijderen vloeistof (water)...

2024-04-12
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Drogen

v., droegje, druije; laten(van kleren, hooi enz.), wierje; doorin omvang en gewicht afnemen, bidroegje, bidruije; -d weer, droechsum waer.

2024-04-12
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Drogen

drogerijen.

2024-04-12
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Drogen

(droogde, heeft en is gedroogd), I. overg., 1. droog maken of laten worden : we zullen de was op zolder drogen; borden drogen, afnemen met een doek; —zijn handen drogen, aan een handdoek droog vegen; — oneig.: iemands tranen drogen, maken dat ze ophouden te vloeien, zijn verdriet wegnemen; 2. de van nature aanwezige vochten uit iets tr...

2024-04-12
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Drogen

verzamelnaam voor een groot aantal verschillende bewerkingen, die tot doel hebben, stoffen te bevrijden van vluchtige vloeistoffen, bijna steeds water, in de regel door verdamping bij matige temperatuur.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-12
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DROGEN

(1 fysische technologie). Het technologische begrip drogen omvat het verwijderen van een vloeistof, meestal water, door oppervlakte-verdamping. Meestentijds is het te drogen materiaal een poreuze of fijn verdeelde vaste stof, soms echter een oplossing (verstuivingsdrogers).Methoden voor het verwijderen van water die op andere principes berusten, zu...