Synoniemen van Droes

2019-09-18

Droes

Droes is (net als droesem) een andere benaming voor 'Depot'.

2019-09-18

droes

In de uitroep ‘de droes’ is droes een eufemisme voor duivel. De benaming komt reeds voor bij o.a. Bredero en Potgieter. Een variant is droesem. Onze voorouders geloofden echt dat als je over de duivel sprak hij ook verscheen. Niet voor niets zegt het spreekwoord ‘als men van den duivel spreekt, trapt men op zijn staart’. Met een zekere naïviteit werd tegelijk verondersteld dat je Satan kon belazeren met allerlei dubbelzinnige benamingen. Bijnamen zoals drommel*, koekoek* enzovoort deden...

Lees verder
2019-09-18

Droes

Droes - Men moet onderscheiden goedaardigen droes en kwaden droes. Dit zijn twee geheel verschillende, besmettelijke ziekten van het paard, die wel is waar in den regel een enkel verschijnsel gemeen hebben, maar die veroorzaakt worden door twee afzonderlijke microörganismen, welke niets met elkaar te maken hebben. Vroeger meende men wel, dat goedaardige droes onder sommige omstandigheden kon overgaan in kwaden droes, maar dat is beslist niet het geval. Vroeger sprak men ook wel van verdachten d...

Lees verder
2019-09-18

droes

droes - zelfstandig naamwoord 1. bezinksel of aanslag van wijn ♢ onder in de fles zat een beetje droes Zelfstandig naamwoord: droes de droes Synoniemen droesem

Lees verder
2019-09-18

droes

droes - Zelfstandignaamwoord 1. (veeartsenij) is een besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen bij paarden en andere paardachtigen, veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi De droes komt wereldwijd bij paarden voor.

Lees verder
2019-09-18

Droes

Droes, bepaaldelijk kwade droes, is eene langdurige en tot nu toe ongeneeslijke ziekte, die men bij paarden, ezels en muildieren aantreft, die zich bij zoodanige dieren ontwikkelt of door besmetting wordt overgeplant. Zij openbaart zich door het wegvloeijen van een kwalijkriekend vocht uit de neusgaten. Het is van belang, de dieren, die er door aangetast zijn, zoo spoedig mogelijk af te maken en den stal en de voorwerpen, waarmede zij in aanraking geweest zijn, met de meeste naauwkeurigheid te o...

Lees verder
2019-09-18

Droes

Droes is een infectieziekte van het paard, die zich voordoet als een neus- en keelcatarrh. De ziekte wordt door bacteriën veroorzaakt en wordt met serum behandeld. De goedaardige droes wordt veroorzaakt door streptococcen en is een besmettelijke infectieziekte. De paarden ondervinden er veel hinder van doordat de neusslijmvliezen een etterige zwelling vertoonen. Bij goede verzorging geneest dit wel. De kwade d. of malleus wordt veroorzaakt door de bacillen mallei en deze ziekte heeft meest...

Lees verder