Wat is de betekenis van Driekoningen?

2021
2021-04-13
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Driekoningen

Driekoningen is een feestdag binnen de christelijke traditie die op 6 januari gevierd wordt. Na waarneming van een bijzondere ster kwamen de drie koningen naar Bethlehem om de pasgeboren koning van de Joden te begroeten. De drie koningen heten ook wel de wijzen uit het Oosten. Sinds de zevende eeuw worden hun namen genoemd, die zijn Caspar, Melchio...

Lees verder
2019
2021-04-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Driekoningen

Driekoningen - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) christelijke feestdag op 6 januari waarbij de komst van de Wijzen uit het Oosten bij het Christuskind wordt herdacht Synoniemen epifanie

Lees verder
2004
2021-04-13
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Driekoningen

Driekoningen zijn drie figuren die op Kersticonen voorkomen, maar geen eigen naam hebben zoals in de westerse traditie (Kaspar, Bathasar en Melchior). Er is ook geen zwarte koning bij. De orthodoxe traditie is om één van de drie als jongeman (baardloos), de tweede als man van middelbare leeftijd en de derde als oude man voor te stellen. Op Kerstico...

Lees verder
1998
2021-04-13
Riemer Reinsma

Gezegden

DRIEKONINGEN

Vlaamse rijmspreuk: MET DRIEKONINGEN LENGT DE DAG ZOVEEL EEN GEITJE SPRINGEN MAG. Anders gezegd: de dagen lengen nog niet echt spectaculair. Het ongeduldige wachten op de langere dagen is een thema dat in verschillende landstreken opduikt. Guido Gezelle signaleerde in West-Vlaanderen het spreekwoord de dagen lengen te Nieuwjare (= Nieuwjaarsdag), d...

Lees verder
1990
2021-04-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Driekoningen

Driekoningen - Een feest dat op 6 januari wordt gevierd en tot de drie belangrijkste en oudste feesten van de christelijke kerk behoort (de andere twee zijn Kerstmis en Pasen). Dit feest werd oorspronkelijk in de oosterse christelijke kerken gehouden om de geboorte en doop van Jezus Christus te vieren. Sinds de 4de eeuw, toen 25 december de datum w...

Lees verder
1985
2021-04-13
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

DRIEKONINGEN

Het gebruik van het zingen met de ster, zoals het ook wordt genoemd, alleen, met tweeën of met drieën, zoals het uitkomt, is veel ouder. Het zou stammen uit de tijd, toen er in de middeleeuwen mysteriespelen werden opgevoerd om op die manier een aanschouwelijke voorstelling te geven van de heilige verhalen. Het waren waarschijnlijk de koo...

Lees verder
1981
2021-04-13
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Driekoningen

feest in de Katholieke Kerk, in Nederland gevierd op de eerste zondag na 1 januari, liturgische naam: Epifanie' of „Openbaring van de Heer”. Op die dag wordt uit het evangelie gelezen hoe aan de wijzen uit het Oosten, als vertegenwoordigers van alle volken, de verschijning van de Heer op de wereld wordt bekendgemaakt. Volgens de le...

Lees verder
1973
2021-04-13
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Driekoningen

christelijke feestdag op 6 jan. ter herdenking van de ‘wijzen uit het oosten’, die volgens Matt.2 bij de waarneming van een bijzondere ster naar Bethlehem kwamen om een nieuwgeboren ‘koning der Joden’ te aanbidden en hem geschenken te brengen (goud, wierook, mirre). Uit dit aantal geschenken maakte men later op dat deze wijz...

Lees verder
1955
2021-04-13
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DRIEKONINGEN

is de populaire naam van Epiphanie, het feest waardoor de openbaringen aan de wereld van het Mensgeworden Woord worden gevierd (6 Jan.). Een van deze openbaringen is die van Christus aan de wijzen uit het Oosten; de passage uit Matth. 2 wordt op die dag als evangelielezing voorgedragen. In jongere legenden zijn deze wijzen als drie Oosterse koninge...

Lees verder
1950
2021-04-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Driekoningen

(zonder lidw.), kerkelijke feestdag herinnerende aan de komst van de drie Koningen of Wijzen (volgens de overlevering Kaspar, Melchior en Balthasar) uit het Oosten bij het Christuskind (6 Januari).

1949
2021-04-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Driekoningen

wordt gevierd op 6 Januari ter ere van de drie wijzen uit het Oosten, die naar Bethlehem kwamen om het kindeke Jezus als de pasgeboren koning van de Joden te begroeten. Pas sinds de 9e eeuw spreekt men van koningen. Hun namen, Kaspar, Melchior en Balthasar, worden in het Westen sinds de 7e eeuw genoemd.

Lees verder
1937
2021-04-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Driekoningen

Kerkelijke feestdag ter herdenking van de aanbidding van Jezus door de drie Wijzen uit het Oosten (Mattheus 2, 1—3) gevierd op 6 Januari. Vroeger was het een alom gevierd huiselijk feest met grappige verkleedpartijen in den familiekring. Er werden een koning en een koningin gekozen. Daarvoor kwam er een koek of pastei op tafel, waarin een boo...

Lees verder
1898
2021-04-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Driekoningen

DRIEKONINGEN, —DAG, m. (-en), —FEEST., o. (-en), R.-K. feestdag, herinnerende aan de aankomst van de drie Koningen of Wijzen uit het Oosten bij het Christuskind (6 Januari); —AVOND, m. (-en), dag en avond vóór Driekoningen.

Lees verder