Wat is de betekenis van Driedekker?

2020
2021-04-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

driedekker

1) (18e eeuw) (inf.) grote, bazige vrouw. Eigenlijk: een schip met drie vertrekken, vroeger het grootste oorlogsschip. Zie ook nog Stoett en Huizinga. Vgl. ook Engels: 'battle-ship', 'battle-cruiser'. • Jy moest zo een rykgeladen Haarlemmerdyker Driedekker van een Wyf hebben, die jou zo eens de volle laag kon geeven, dat je dagt,...

Lees verder
2017
2021-04-13
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Driedekker

Driedekker - forse, zware vrouw. Eig. schip met drie dekken.

2007
2021-04-13
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

driedekker

grote, bazige vrouw (waarvoor iedereen bang is). Eigenlijk: een schip met drie dekken, vroeger het grootste oorlogsschip. Zie ook De Beer & Laurillard, Stoett en Huizinga. Vgl. ook Engels: battle-ship, battle-cruiser Jy moest zo een rykgeladen Haarlemmerdyker Driedekker van een Wyf hebben, die jou zo eens de volle laag kon geeven, dat je da...

Lees verder
1950
2021-04-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Driedekker

m. (-s), 1. (oudt.) oorlogsschip met drie verdekken; 2. grote, forse en ongemakkelijke vrouw; mannetjesputter; 3. vliegtuig met drie stel vleugels boven elkaar.

Lees verder
1949
2021-04-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Driedekker

was een oorlogsschip met drie boven elkander gelegen dekken met geschutbatterijen.

1937
2021-04-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Driedekker

Vroeger een groot oorlogsschip met drie dekken. Thans figuurlijk voor een meer dan forsche vrouw.

1898
2021-04-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Driedekker

DRIEDEKKER, m. (-s), schip met drie verdekken; (oudt.) groot oorlogsschip; — (fig.) groot, zwaar vrouwspersoon; (ook) vrouw die niet op haar mondje gevallen is.

Lees verder
1870
2021-04-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Driedekker

Driedekker noemt men een oorlogschip, voorzien van 3 boven elkaar geplaatste rijen kanonnen. Het behoort tot de linie-schepen, en telt 100—120 stukken en 1000—4200 man. In plaats van driedekkers bouwt men in onzen tijd gepantserde vaartuigen. — Driemasters noemt men bij de koopvaardijvloot zulke schepen, welke 3 masten voeren, zooals barken en 3-ma...

Lees verder