Wat is de betekenis van Drente?

2019
2022-07-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Drente

Drente - Eigennaam 1. verouderde spelling of vorm van Drenthe van vóór 2006

Lees verder
1981
2022-07-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Drente

een provincie in Nederland, oppervlakte 2684 km2 en met ruim 400 000 inwoners. Vroeger bestond de provincie uit heidevelden en veenmoerassen. De heide is thans bijna geheel ontgonnen. Ten oosten van de Hondsrug (tot 32 m hoog) en ten zuiden ervan strekten zich vroeger grote hoogveenmoerassen uit. Ze zijn vrijwel geheel afgegraven. Er ontstonden vee...

Lees verder
1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Drente

Drint(e).

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Drente

Ned. provincie. 2664 km2, 269.769 inw. Hoofdstad Assen. De kern wordt gevormd door een plateau, waarop door slechte afwatering aan O. zijde afgesloten door de Hondsrug - veengronden ontstonden (laagveen, later hoogveen). Voor de ontginning dezer venen werden veel kanalen gegraven. Door ontginning van de zandgronden en de na vervening blootgekomen d...

Lees verder
1947
2022-07-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DRENTE

(zie de kaart), naar de oppervlakte (266391 ha) de 7de, naar de bevolking (1947: 269 769 inw.) de 10de provincie van Nederland, omvat behalve het door Duitsland, Groningen, Friesland en Overijsel ingesloten gebied de tot de gemeente Meppel behorende exclave Dingstede, gelegen in Overijsel aan het Meppelerdiep. Bodemgesteldheid De kern der provinci...

Lees verder
1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Drente

o. (een onzer 11 provinciën).

1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Drente

Ned. prov., 2662 km*, 224 000 inw., grootendeels zand en hoogveen. Door de afgraving v/h laatste ontstonden veenkoloniën langs de hiervoor gegraven kanalen. Tal v. riviertjes, enkele kleine meren. De zandgrond is bedekt met heide, vandaar schapen- en bijenteelt. Voornaamste marktplaats Meppel; hoofdstad Assen, stil stadje.

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Drente

Drente - prov. van Nederland; opp. 2662 K.M.2; 31 Mrt. 1916 192.805 inw. ; 72 per K.M.2 Grenzen. Omgeven door venen, die, vóór ze ontwaterd werden, zelfs ’s zomers moeilijk door te trekken waren, was D. vroeger een eiland. Enkele toegangen waren er slechts bij Coevorden, aan den weg van Bentheim en Salland over den Hondsrug naar de Friesche Zeeland...

Lees verder
1898
2022-07-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Drente

DRENTE, o. een onzer provinciën. DRENTENAAR, m. (...naren), bewoner van Drente.

Lees verder