Wat is de betekenis van Drente?

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Drente

Drente - Eigennaam 1. verouderde spelling of vorm van Drenthe van vóór 2006

2024-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Drente

een provincie in Nederland, oppervlakte 2684 km2 en met ruim 400 000 inwoners. Vroeger bestond de provincie uit heidevelden en veenmoerassen. De heide is thans bijna geheel ontgonnen. Ten oosten van de Hondsrug (tot 32 m hoog) en ten zuiden ervan strekten zich vroeger grote hoogveenmoerassen uit. Ze zijn vrijwel geheel afgegraven. Er ontstonden vee...

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Drente

Drint(e).

2024-05-30
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Drente

Ned. provincie. 2664 km2, 269.769 inw. Hoofdstad Assen. De kern wordt gevormd door een plateau, waarop door slechte afwatering aan O. zijde afgesloten door de Hondsrug - veengronden ontstonden (laagveen, later hoogveen). Voor de ontginning dezer venen werden veel kanalen gegraven. Door ontginning van de zandgronden en de na vervening blootgekomen d...

2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DRENTE

naar de oppervlakte (266.391 ha) de 7de, naar de bevolking (1947: 269.769 inw.) de 10de provincie van Nederland, omvat behalve het door Duitsland, Groningen, Friesland en Overijsel ingesloten gebied de tot de gemeente Meppel behorende exclave Dingstede, gelegen in Overijsel aan het Meppelerdiep. Bodemgesteldheid De kern der provincie wordt...

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Drente

o. (een onzer 11 provinciën).

2024-05-30
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Drente

Ned. prov., 2662 km*, 224 000 inw., grootendeels zand en hoogveen. Door de afgraving v/h laatste ontstonden veenkoloniën langs de hiervoor gegraven kanalen. Tal v. riviertjes, enkele kleine meren. De zandgrond is bedekt met heide, vandaar schapen- en bijenteelt. Voornaamste marktplaats Meppel; hoofdstad Assen, stil stadje.

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Drente

('drentə) [~ drie] provincie in Nederland. Hoofdstad : Assen. 1.Aardrijkskundig. Oppervlakte. 2665 km2. Bodem. Laagland, het hoogst in het oosten, met de Hondsrug (25 m); zandgrond, nog voor ongeveer 2/5 woest : heide en bossen. Bevolking. 250.422 inw. 94 per km2. Landbouw. Rogge, aardappelen, haver en veevoeder (knollen, spurrie, klaver)...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drente

Drente - prov. van Nederland; opp. 2662 K.M.2; 31 Mrt. 1916 192.805 inw. ; 72 per K.M.2 Grenzen. Omgeven door venen, die, vóór ze ontwaterd werden, zelfs ’s zomers moeilijk door te trekken waren, was D. vroeger een eiland. Enkele toegangen waren er slechts bij Coevorden, aan den weg van Bentheim en Salland over den Hondsrug naar de Friesche Zeeland...