Wat is de betekenis van Draf?

2019
2022-05-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

draf

draf - Zelfstandignaamwoord 1. (paardrijden) gang van paard, en andere viervoeters, sneller dan de stap maar langzamer dan de galop Na twee ronden in draf liet zij haar paard overgaan op de stap. 2. looppas Hij liep in draf naar huis om zijn mooie rapport...

Lees verder
2018
2022-05-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

draf

draf - zelfstandig naamwoord 1. de gang van een paard ♢ het paard liep in draf naar de stal 1. in draf brengen [laten draven] 2. het gehaast maar niet al te snel lopen...

Lees verder
2017
2022-05-23
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Draf

Draf - in draf zitten: angst hebben, nl. voor de gevolgen van een overtreding of verzuim. Wellicht van de draf die er s morgens inzit om alles op tijd klaar te krijgen voor de inspectie.

1998
2022-05-23
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Draf

in - zitten soldatenslang voor ‘in angst zitten’ (vooral dan, wanneer er inspectie dreigt). Bij Van Dale(1992) krij gt deze uitdr. het label ‘gewestelijk’ en de omschrijving ‘in de verlegenheid, in de knoei’. En in de soldatentaal: ‘de gejaagdheid uit vrees voor straf. Van Daleciteert A.M. de Jong: ‘zij zaten danig in draf. Wellicht houdt de uitdr....

Lees verder
1981
2022-05-23
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Draf

1. gangwijze van het paard, die niet natuurlijk is, doch aangeleerd wordt. Het paard in draf zet het diagonale beenpaar (linkervoorbeen en rechterachterbeen) gelijktijdig neer, terwijl het andere ontlast wordt. De draf stelt het paard in staat tot langdurige loopprestaties; 2. afvalprodukt van granen waaruit bier is gebrouwen.

Lees verder
1979
2022-05-23
drank

Wijn & drank encyclopedie

Draf

De vaste stof die in de gistkuip overblijft na gisting van graan waarvan gedistilleerd en bier worden gemaakt. Dient als zogenaamde spoeling tot veevoer.

1974
2022-05-23
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

draf

gang bij dieren. De langzame draf is een in versneld tempo uitgevoerde stap, o.a. bij Carnivora. Snelle draf, o.a. bij paard, rund, geit, hert, hond, kat; het dier steunt steeds op een diagonaal paar benen.

Lees verder
1954
2022-05-23
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Draf

bostel of bierdraf, is een bijproduct van de bierbereiding. D. wordt in de omgeving van bierbrouwerijen als veevoeder gebruikt en dikwijls geënsileerd. Het bestaat uit met water uitgeloogde resten van de geëeste mout en bevat nog alle onopgeloste bestanddelen van de moutkorrel.

Lees verder
1952
2022-05-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Draf

s., draf; op een —, op, ût, yn ’en draef; kort -je, rokrintsje (it); in korte lopen, drafkje; op een -je lopen, drafkje, fokselje, sjuttelje.

1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Draf

I. DRAF m., gang van een paard waarbij eerst linkervoorpoot en rechterachterpoot, daarna beide andere gelijktijdig worden verplaatst: in de draf zetten of brengen; in draf; gestrekte, snelle, matige, losse, korte draf; — oneig. in toepassing op de snelle gang van personen; het op een draf (of drafje) zetten,...

Lees verder
1949
2022-05-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Draf

gangwijze van een paard d.w.z. de schuin tegenover elkaar liggende benen gaan gelijktijdig naar voren, strekken zich tegelijk, raken tegelijk de bodem. Men hoort dus slechts twee hoefslagen.

1947
2022-05-23
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DRAF

is de gangwijze van het paard, waarbij de zich schuin tegenover elkaar bevindende benen (links voor en rechts achter, rechts voor en links achter) gelijktijdig naar voren gaan, zich strekken en de bodem aanraken.

1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

draf

1. m. (gang van een paard, waarbij het de linkervoorpoot en rechterachterpoot en vervolgens de beide andere poten gelijktijdig verzet; snelle gang): het op een — zetten; in snelle, volle, gestrekte —; op een —(je); 2. m. (afvalproduct van granen of zaden, waaruit bier gebrouwen, alcohol gestookt is enz.: spoeling; vloeibaar varken...

Lees verder
1933
2022-05-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Draf

1) afvalproduct v. graan waaruit alcohol is gestookt, gewoonlijk v. veevoeder gebruikt (spoeling); 2) snelle gang vooral bij paarden.

Lees verder
1933
2022-05-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Draf

➝ Gangen (bij het paard).

1916
2022-05-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Draf

Draf, - gang in 2 tempo’s, waarbij elk diagonaal paar beenen van het paard gelijktijdig wordt opgelicht en weer neergezet. Voor- en achterband blijven gedurende de beweging evenhoog ten opzichte van elkaar. Bij den gewonen of normalen d. dekken de hoefslagen van voor- en achterbeenen elkaar, waardoor een zwevingsmoment voorkomt; de drafpas is hierb...

Lees verder
1898
2022-05-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Draf

Het begrip draf heeft 2 verschillende betekenissen: 1. draf - DRAF, m. gang van een paard, waarbij eerst linkervoorpoot en rechterachterpoot, daarna evenzoo beide andere worden verplaatst: in den draf zetten of brengen; (fig.) het op een draf (of drafje) zetten, hard gaan loopen. Drafje, o. vgl. sukkeldrafje, kippe(n)drafje. 2. draf - DRAF, m. dro...

Lees verder
1573
2022-05-23
Etymologicum

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Draf

Siliquae excoctae, glumae grani decocti, excussum sedimentum.

Lees verder