Wat is de betekenis van drachme?

2020
2021-03-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

drachme

Griekse munteenheid. munteenheid in Griekenland tot aan de invoering van de euro in 2002; in de oudheid de aanduiding van een Griekse munteenheid voor zilveren geldstukken. Voorbeelden: De eurocraten hebben de publieksvoorlichting over de invoering van een gemeenschappelijke munt sterk verwaarloosd. Zolang toch nog niet duidelijk was...

Lees verder
1993
2021-03-01
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Drachme

Griekse munt; oud apothekersgewicht

1990
2021-03-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

drachme

drachme - Kleine zilveren Griekse munten die oorspronkelijk gelijk waren aan zes obolen; ze werden in de 6e eeuw v.C. uitgegeven en daarna gebruikt door de Parthen en de Sassaniden tot de 7e eeuw n.C.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

drachme

[Gr., een hand vol, nl. zes obolen], v./m. /o. (-n), 1. antieke zilvermunt der Grieken ; 2. munteenheid van Griekenland, 1 drachme = 100 lepta; 3. maat voor inhoud en gewicht . MATEN EN GEWICHTEN. Bij de klassieken gold: 1 d = 6 obolen = 1/6000 talent = 0,00436kg. Vroeger in Nederland 1 d = 0,004 kg. In Groot-Brittannië is de >avoirdupo...

Lees verder
1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Drachme

(<Gr.), o. (-n), 1. oud medicinaal gewicht, 60 grein of ± 3.9 gram; 2. oud-Griekse zilveren munt, 1/60 mina ; nieuw-Griekse munteenheid.

Lees verder
1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Drachme

(1), de Griekse munteenheid. Reeds in de Oudheid kwamen in de meeste Griekse staatjes D. voor, met onderling verschillende waarde. De huidige D. is onderverdeeld in 100 lepta. Zij is zelf echter, tengevolge van de hevige inflatie, zo goed als niets waard; (2) oud medicinaal gewicht, sinds 1870 in Nederland vervangen door het metrieke medicinale gew...

Lees verder
1948
2021-03-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

drachme

(Gr.) v. Gr. munt (= 1 franc); (ook:) apothekersgewicht = 3,006 gram.

1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Drachme

(Gr.) 1° oud-Grieksche zilvermunt van verschillende waarde: op Aegina woog de d. 6 gram, in Athene ruim 4 g; 1 d. = 6 obolen; 100 d. = 1 mina; 6000 d. = 1 Attisch talent. 2° Sinds 1833 munteenheid van het tegenwoordige Griekenland, bevat sinds 1867 4,175 g zilver; 1 d. — 100 lepta; naast gouden 20- en 10-drachme stukken bestaan er b...

Lees verder
1926
2021-03-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Drachme

Waar in onze vertaling sprake is van drachmen, vertaalt de Latijnsche Vertaling darieken (1 Kron. 29 : 7; Ezra 8 : 27; 2 : 69; Neh. 7 : 70, 71, 72). De dariek en de halve dariek waren de eerste munten, die onder de Joden officieel werden ingevoerd: zij waren van Perzischen oorsprong en bestonden in goud en zilver. De zilveren dariek droeg ook den n...

Lees verder
1923
2021-03-01
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Drachme

oud medicinaal gewicht van ongeveer 2.9 gram.

1916
2021-03-01
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Drachme

Munteenheid in Griekenland = 100 lepta = 1 franc. Engelsch apothekersgewicht: 1 ounce = 8 drachms à 3 scruples à 20 troygrains = 31,10348 gram.

Lees verder
1916
2021-03-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Drachme

Drachme, - de voornaamste zilvermunt der Gr., zooals de denarius bij de Rom. Er waren 2 soorten, verschillend in gewicht en waarde: de Attische en de Aeginetische d. De eerste was voornamelijk in N.-Griekenland, in de zeestaten en op Sicilië in omloop, gold 6 obolen d. i. ongeveer 40 cents. In den tijd van Plinius (Nat. Hist. XXI 109) hadden de Att...

Lees verder
1914
2021-03-01
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

drachme

drachme, - o., Grieksche munt, ongeveer 1 franc ; apothekersgewicht.

1910
2021-03-01
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Drachme

Drachme - Grieksche munt eenheid. 1 Drachme = 100 lepta, ter waarde van ongeveer f 0.44. — Oud gewicht in de apotheek; 1 drachme = 3 scrupel = 1/8 ons; gewicht in Engeland (dram) = 1/256 pond avdp.; ook in Turkije (Dirhem) en andere landen.

Lees verder
1908
2021-03-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Drachme

oudgrieksche zilvermunt van verschillende waarde, de eenheid der grieksche zilvermunten ; sinds 1833 ook de eenheid van het tegenwoordige grieksche muntstelsel; D. = 100 lepta (enkelvoud lepton); sinds Griekenland zich bij de z.g. latijnsche muntconventie aansloot (1868), heeft een D. een evengroote waarde als een frank, en staat een lepton gelijk...

Lees verder