Synoniemen van drab

2020-01-24

Drab

DRAB, DRABBE, v. droesem, dik; moer, grondsop.

2020-01-24

drab

drab - Zelfstandignaamwoord 1. vaste deeltjes als vervuiling in een vloeistof Onder in de wijnfles zit nog wat drab.

2020-01-24

drab

drab - zelfstandig naamwoord 1. ondoorzichtige, dikke vloeistof ♢ er zat een laag drab onderin de fles 2. onoplosbare stof die in een vloeistof naar beneden zakt ♢ onderin het koffiekopje zat allemaal drab Zelfstandig naamwoord: drab de drab Synoniemen bezinksel

2020-01-24

Drab

zie Bezinksel.

2019-04-28

Bezinksel — drab — droesem — grondsop — heffe — moer

Het dikkere gedeelte van een vloeistof, dat zich op den bodem van het voorwerp, waarin het zich bevindt, afzondert. Bezinksel is een vaste stof, grondsop, drab en droesem verkeeren alle, het eene in meerdere, het andere in mindere mate, in een vloeibaren toestand. Droesem wordt alleen van dranken gezegd, drab ook van andere vloeistoffen. De inkt is drabbig. Moer noemt men bij voorkeur den droesem van wijn, heffe dien van bier. Heffe, dat eigenlijk het bovendrijvende beteekent, bezigt men overdra...

2018-09-02

Drabzak

DRABZAK, m. (-ken), (in oliemolens) druipzak waarin men de olie laat doorzijgen, zoodat de drab er in achterblijft.

2018-09-12

1. grom

1. GROM, o. en v. het ingewand van visch; (ook) het afval dat men hij het schoonmaken van visch wegwerpt; — (gew.) bezinksel, drab. moer, dik.

2018-12-06

WIJNAPPEL

WIJNAPPEL, m. (-s, -en), eene soort van grooten rooden appel; ...AZIJN, m. azijn uit wijn bereid ; ...BAK, m. (-ken), persbak voor druiven ; wijnkuip ; ...BAN, m. (leenst.) de afkondiging van den dag, waarop de onderhoorigen van een heer met den verkoop van hun wijn mochten beginnen, banvin, ban à vin; ...BEKER, m. (-s); ...BELASTING, v. (-en), belasting op den wijn; ...BEREIDING, v. zuivering van den wijn, kunst om wijn te maken;...BERG, m. (-en), berg waar druiven groeien; wijngaard ; ...BLAD...

2017-10-19

drabje

drabje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord drab

2017-10-19

drabjes

drabjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord drab

2017-05-30

droesem

Het begrip droesem heeft 3 verschillende betekenissen: 1) onzuiver bezinksel, ook: uitschot 2) bezinksel in een vloeistof 3) bezinksel in wijn of aanslag van wijn; depot; drab; moer

2017-11-13

droesem

droesem - Zelfstandignaamwoord 1. (oenologie) drab die in wijn achterblijft na de fermentatie De wijn rijpt op de fijne droesem (5 tot 10 maanden) en wordt gebotteld eind mei.

2017-11-14

bezinksel

bezinksel - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-zink-sel 1. onoplosbare stof die in een vloeistof naar beneden zakt ♢ er zit bezinksel onderin deze fles wijn Zelfstandig naamwoord: be-zink-sel het bezinksel Synoniemen drab

2018-11-15

Champagne-wijn

Champagne-wijn - een wijn, genoemd naar de vroegere Fransche provincie van dien naam. Een schuimende wijn: gegist en geklaard druivensap wordt in flesschen geschonken en hierbij suiker gevoegd meestal in den vorm van wat likeur tevens worden wat tannine en aluin toegevoegd om den wijn te klaren. De flesschen worden goed gesloten, de suiker gaat nu gisten, waardoor veel koolzuurgas in de vloeistof komt. Men begint met de flesschen in horizontalen stand in den kelder te plaatsen. Na eenige dagen l...

2019-06-27

Hooligan

Een hooligan is iemand die wij in goed Nederlands een voetbalvandaal noemen. Zoveel staat vast. Niemand weet echter met zekerheid te zeggen hoe het woord precies ontstaan is. Twijfel leidt binnen de etymologie meestal tot de mooiste verklaringen. Volgens de Oxford English Brtappeltaart Dictionary, zeg maar de Engelse Van Dale, begon het woord hooligan in de zomer van 1898 in Londen op te duiken in politierechtbankverslagen. Het woord sloeg kennelijk aan want binnen enkele weken behoorde het ook...

2017-06-21

Nek

1. over zijn - gaan,kotsen, braken. In zeemansslang ook over zijn nek gieren. Oorspr. (jaren zestig) een erg populaire uitdr. in Amsterdam en Utrecht; nu algemeen ingeburgerd. Gedacht moet worden aan het diep vooroverbuigen, alsof men een koprol maakt. Tegenwoordig vooral overdrachtelijk: ‘walgen van iets of iemand’. Een stemmetje dat zeker ondeugend moest voorstellen, maar waar meteen van over de nek moest omdat het uit zo’n franse film kwam, zo’n franse film over een flirtation van een...

2019-12-09

Elodéa | Elodéa canadénsis: Waterpest

Elodéa is afkomstig van het Griekse woord helodes, hetgeen wil zeggen moeraslievend of moerasbewonend. Deze naam is eigenlijk misleidend, want het geslacht groeit vooral in fris, helder water. De soortnaam canadensis duidt er reeds op dat de plant van oorsprong geen inheemse is, maar afkomstig uit Canada. Dit waterplantje heeft indertijd, door zijn massaal en snel optreden in sloten en plassen, een grote beroering teweeggebracht. Dit explosief optreden, waardoor vooral sloten en vaarten s...

2019-08-15

Iersche Vrijstaat

(Iersch: Saorstat Eireann) (zie ook krt. en art. ➝ Groot-Brittannië en N. Ierland; zie pl.; vgl. index kol. 831). I. Aardrijkskunde. A) Inleiding. Sedert 1922 zijn de oude Iersche prov. Connaught, Leinster, Munster en een klein deel van Ulster vereenigd tot een zelfbesturend deel van „The British Commonwealth of Nations” met denzelfden dominionstatus als Canada. De officieele naam is Irish Free State od Saorstat Eireann, met als hoofdstad Dublin. Het N.O. deel van Ierland me...