2019-12-09

draak

Het begrip draak heeft 14 verschillende betekenissen: 1) voorstelling van een draak in de vorm van bijvoorbeeld een beeld, een prent of een borduurwerk, of als heraldische afbeelding op een vlag of een wapenschild 2) kunstwerk dat bijzonder smakeloos overkomt, vooral door onwaarachtigheid, overdreven effectbejag of sentimentaliteit 3) een groot en ingewikkeld kwaad dat moeilijk te overwinnen is, en dat meestal, wanneer het op een plaats bestreden wordt, elders weer de kop opsteekt 4) iemand die...

2019-12-09

Draak

op de - jagen onder druggebruikers een slanguitdr. voor ‘roken van opium of heroïne’. Ook wel chinezen genoemd (vgl. Chineesje gebruiken; Chinees gaan; chinezen),vanwege de oosterse herkomst. In hetzelfde slang wordt heroïne aangeduid als (de) draak. Het gaat om een leenvertaling van Engels to chase the dragon, waarbij de kronkelende opstijgende rook gelijkenissen vertoont met de golfbewegingen van een drakenstaart. Bij het vale licht van walmende olielampen drinken rokers hun thee en ja...

2019-12-09

Draak

De vroege christenen verbonden ‘de draak, dat oude serpent, die duivel en Satan is’ (openbaring 20:2) met de christenvervolgingen tijdens de heerschappij van keizer Domitianus (95). De draak werd het symbool van de antichrist, van ongeloof en ketterij. Martelaren waren het slachtoffer van de draak. Soldatenheiligen redden en bevrijden de mensen van de gruwelen van Satan door te paard de draak te verslaan. Deze traditie ontstaat pas in de middeleeuwen, waarschijnlijk onder invloed van de krui...

2019-12-09

Draak

Draak - de draak verjagen, op de draakjagen: slanguitdrukking voor wat men ook wel chinezen noemt. Vertaling uit het Engels: to chase the dragon. De kronkelende opstijgende damp gelijkt op de staart van een draak. Bij het vale licht van walmende olielampen drinken de rokers hun thee en jagen de dromers op de draak. - Arie Visser, Het vangen van de draak (1983)

2019-12-09

Draak

Verzamelnaam voor alle krachten die de mens trachten af te leiden van zijn beoogde ontwikkelingsweg. In veel oude mythen wordt de draak genoemd: onder andere in ‘Sint Joris (= Saint George in het Engels) en de draak’, in de Nibelungen, in de Edda. En in de Bijbel lezen we over Michaël die de draak verslaat.

2019-12-09

Draak

Draak - Eigennaam 1. (sterrenbeeld) sterrenbeeld nabij de noordelijke hemelpool Verwante begrippen Grote Beer, Lier, Voerman Zie ook draak

2019-12-09

draak

draak - zelfstandig naamwoord 1. monster dat lijkt op een grote hagedis ♢ ze vertelde een verhaal over de draak 2. een heel vervelend iemand, of iets heel lelijks ♢ ze droeg een draak van een jurk 1. ergens de draak mee steken [erover spotten] Zelfstandig naamwoord: draa...

2019-12-09

Draak

DRAAK, m. (draken), fabelachtig monster, verschrikkelijk om aan te zien, gewoonlijk voorgesteld als een gevleugelde, vuurspuwende slang met hoornen en vier pooten; — (nat. hist.) eene soort van Indische boomhagedis: vliegende draak (draco volans); — (gew.) vlieger, speelgoed voor jongens; — naam van een noordelijk sterrenbeeld;—een ondeugende jongen 't is een draak (van een jongen)! — eene leelijke vrouw die oude draak is nog verliefd — (studentent.) hospita; — een draak van een v...

2019-12-09

Draak

Welk schepsel men in de geschriften der Oudheid met dien naam bedoeld heeft, is onzeker. Vliegende draakjes noemt men thans in den Indischen Archipel en op het vasteland van Indië eenige soorten van onschadelijke hagedissen, die van insecten leven en aan weêrszijden eene huidplooi als vleugels kunnen uitspannen. De grootste van deze is Draco fimbriatus Kuhl. van Java en Sumatra. Ook draagt een groot sterrebeeld aan den noordelijken hemel den naam van Draak. Hiertoe behooren omstreeks 80 sterre...

2019-12-09

Draak

Draak, - zie VLIEGENDE DRAAK.

2019-12-09

Draak

is afkomstig van het Griekse woord drakoon, dat ook slang betekent. Soms wordt de draak voorgesteld als een wezen met vele koppen, die gif of vuur spuwen, soms ook heeft hij vleugels. „Maar” zullen jullie zeggen, „draken bestaan toch niet”. Dat is ook werkelijk zo, de draak is een figuur uit mythen en sagen, evenals de centaur, half paard half mens, de griffioen, half arend half leeuw en de chimaera, een figuur, die voor een deel leeuw, voor een deel geit, en voor een dee...

2019-12-09

draak

draak - Mythische monsters, voorgesteld als reusachtige en angstaanjagende reptielen die gewoonlijk een combinatie van een slangachtige en een krokodilachtige vorm hebben, met sterke klauwen als van een roofdier of roofvogel, en een geschubde huid. Draken worden in het algemeen voorgesteld met vleugels en soms terwijl ze vlammen uitademen. In de heraldiek combineert de draak de vormkenmerken van een reptiel en een zoogdier, aangevuld met vleugels.

2019-12-09

Draak

Niet bestaand monster, dat door helden gedood wordt.