Wat is de betekenis van Dossier?

2023-09-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

dossier

dossier - Zelfstandignaamwoord 1. een aantal documenten, nota's en eventuele andere objecten die samen een geheel vormen Iedere patiënt heeft bij de huisarts zijn eigen dossier. Woordherkomst van het Frans

2023-09-23
Euroreizen

Schrijver op Ensie

Dossier

Een dossier is een boeking met alle reizigers samen. Reist u met verschillende families samen, dan boekt u best samen in hetzelfde reisbureau. Dan heeft u slechts één dossier, dan kan een groot verschil uitmaken voor wijzigings- en annulatiekosten. Tevens zit u gegarandeerd op hetzelfde vliegtuig en wordt u steeds als één familie aanzien. Ook voor...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Dossier?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

dossier

dossier - zelfstandig naamwoord uitspraak: dos-jee 1. verzameling papieren over één persoon, of over één onderwerp ♢ de arts keek in het dossier van de patiënt Zelfstandig naamwoord: dos-jee het dossier ...

2023-09-23
Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Marc De Coster (2017)

Dossier

Dossier - artikel waaraan enig speurwerk vooraf is gegaan.

2023-09-23
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

dossier

dossier Als een Vlaamse stroper voor het gerecht moest verschijnen, verstond hij de Franstalige rechter niet, en de Franstalige rechter verwaardigde zich de moeite niet om te verstaan wat de Vlaamse sukkelaar had in te brengen. Er bestaan dikke dossiers over zeer ernstige gerechtelijke dwalingen ten gevolge van Willems halfhartige taalpo...

2023-09-23
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

dossier

een nogal duur woord voor kwestie of zaak, vaak ook voor een probleem. In politieke kringen een populaire term, want je kunt er je toehoorders mee imponeren. Het woord klinkt tevens zo vaag dat je het makkelijk kunt gebruiken om allerlei nare zaakjes mee te verhullen. Onduidelijkheid bestaat voorts over het aantal doden en vermisten. De gemeente hi...

2023-09-23
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

dossier

(het) zaak, kwestie, probleem. Overigens krijgt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties weldra met Noord-Korea een tweede heikel dossier op zijn bord. - FET, 13-02-2003. - het dossier-X, de zaak-X.

2023-09-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Dossier

[Fr., van dos = rug, van Lat. dorsum] oorspr.: rugleuning, vandaar: omslag van aktenbundel, ten slotte: aktenbundel, bundel van stukken; verzameling stukken over een bep. persoon of een bep. zaak.

2023-09-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Dossier

verzameling bijeenhorende documenten

2023-09-23
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

dossier

een bundel documenten die op een zelfde zaak betrekking hebben.

2023-09-23
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Dossier

Een dossier is het geheel van archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt door een instelling, een persoon of een groep personen, bij de behandeling van één zaak. Vgl. N.A.T. nr. 64: Een dossier is een reeks archiefbescheiden, die door een bestuur of functionaris zijn ontvangen en opgemaakt. in de behandeling van een bepaalde zaak. Onder de zaak word...

2023-09-23
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Dossier

[Fr. dossjee'], geschriften die op één zaak betrekking hebben en die samengebundeld zijn om ze op overzichtelijke wijze te kunnen raadplegen.

2023-09-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Dossier

o., alle tot een zaak behorende stukken.

2023-09-23
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Dossier

rugleuning; achterwand; dossier; strafregister.

2023-09-23
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

dossier

dossier.

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Dossier

(Fr.), o. (-s), verzameling, bundel stukken die op een zelfde zaak betrekking hebben; inz. processtukken.

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Dossier

(1) (Fr. rugzijde), documenten, die op een zaak betrekking hebben; (2) map.

2023-09-23
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

dossier

o. alle tot een zaak behorende documenten; bundel, verzameling (proces)stukken.

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

dossier

o. -s (Fr. eig. rugzijde, aktendeksel: alle documenten op een zaak betrekking hebbende; bundel stukken op één rechtszaak betrekking hebbend): ik stuur u het —.

2023-09-23
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

dossier

o. verzameling documenten.