Wat is de betekenis van Doorvoer?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

doorvoer

doorvoer - Zelfstandignaamwoord 1. het doorvoeren 2. de doorgevoerde producten doorvoer - Werkwoord 1. (in een bijzin) enkelvoud verleden tijd van doorvaren ♢... dat ik doorvoer ♢... dat jij doorvoer ♢... dat hij, zij, het doorvoer...

Lees verder
2018
2021-12-06
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Doorvoer

De goederenstroom die, op weg van het ene naar het andere land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt maar in buitenlands bezit blijft. Toelichting vogeldxk De doorvoer maakt, anders dan de wederuitvoer, geen deel uit van de invoer en de uitvoer. Zie ook: Wederuitvoer

Lees verder
2003
2021-12-06
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Doorvoer

De handeling met betrekking tot het vervoer van aardgas zonder distributie of levering van aardgas op het Belgische grondgebied (Gaswet 1965).

2003
2021-12-06
De Nederlandse Economie 2003

Geschreven door CBS, 2003

Doorvoer

De goederenstroom die, op weg van het ene naar het andere land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt maar in buitenlands bezit blijft. Maakt geen deel uit van de uitvoer of de invoer. Nauw verwant aan de wederuitvoer.

1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doorvoer

m. (-en), 1. het vervoer van goederen door een land, waarbij tussen inen uitvoer geen inklaring door de douane ligt; Nederland en België kennen door hun ligging een uitermate belangrijke doorvoer; 2. het geheel van de doorgevoerde goederen.

Lees verder
1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Doorvoer

m. (-en), 1. het doorvoeren (2.): rechten van doorvoer, belasting op doorgevoerde waren; 2. het geheel der doorgevoerde waren.

Lees verder
1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

doorvoer

m. -en (het geheel der doorgevoerde waren; vervoer door een land, plaats enz.); rechten van —; -voerbrief, m. -brieven (geleibrief voor doorgevoerde goederen).

Lees verder
1933
2021-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Doorvoer

vrijheid v. doorvoer, transitorecht, recht om goederen zonder betaling v. invoer- of andere rechten via een ander land n/b bestemming te voeren.

1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Doorvoer

(Nederland). Hieronder wordt verstaan: elke beweging van de eene buitenlandsche plaats naar een andere buitenlandsche plaats over Nederlandsch grondgebied. Doorvoerrechten worden in Nederland niet geheven; voor doorvoergoederen is evenmin → statistiekrecht verschuldigd (desniettemin wordt een statistiek van den doorvoer opgemaakt). In verband...

Lees verder
1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doorvoer

DOORVOER, m. (-en), vervoer door (eene plaats, een land); — rechten van dóórvoer, belasting op doorgevoerde waren.

Lees verder