Wat is de betekenis van doorsnede?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doorsnede

doorsnede - Zelfstandignaamwoord 1. vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden, doorsnijvlak 2. middellijn, diameter de doorsnede van deze koperpijp is 15 mm (gebruik liever de term diameter) 3. oppervlakte van een rechte doorsnijding de doorsnede...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

doorsnede

doorsnede - zelfstandig naamwoord uitspraak: door-sne-de 1. het vlak dat je krijgt als je iets doorsnijdt ♢ de doorsnede van een cilinder heeft de vorm van een cirkel of van een ellips 2. de afstand tussen de ene en de andere ka...


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Doorsnede

Zie: dwarsdoorsnede van de atmosfeer

2023-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

doorsnede

doorsnede - Orthogonale tekeningen van een gebouw, voorwerp of terrein, alsof die zijn doorgesneden en op één specifiek vlak worden getoond.

2023-12-09
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Doorsnede

noemt men in de houtanatomie het vlak, waarlangs het hout is doorgesneden. Men onderscheidt de dwarse of kopse d. loodrecht op de lengteas van de stam, de radiale d. door de lengteas van de stam en de tangentiale d. evenwijdig aan de lengte-as loodrecht op een radiale doorsnede.

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Doorsnede

s., trochsneed, -snijing; in — trochinoar.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doorsnede

v. (-n), 1. snijvlak; vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden, bepaaldelijk de rechthoekig op de lengteas genomen grootste snede; in de meetk. ook snijlijn en snijpunt; 2. denkbeeldig vlak door een lichaam heengebracht en de figuur die daarop ontstaat door de punten en lijnen van het lichaam welke in dat vlak vallen, en vand.: tekening in doors...

2023-12-09
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DOORSNEDE

is de kromme, volgens welke een oppervlak door een plat vlak gesneden wordt. Als het oppervlak algebraïsch en van de n-de graad is, is de doorsnede een vlakke kromme van de n-de graad. De klasse der doorsnede is de rang van het oppervlak. Bij cylinders en prisma’s onderscheidt men rechte en scheve doorsneden....

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

doorsnede

v. -n (vlak, waarlangs een voorwerp is doorgesneden of doorgesneden gedacht wordt inz. de grootst mogelijke doorsnede rechthoekig op de [lengte]as; ook: tekening in doorsnede; verder: middellijn van het snijvlak ter plaatse van de grootste of gemiddelde dikte); in —; de doorsnee Hollander, — prijs, d. i. gemiddelde, germ.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

doorsnede

('do:r) v. (-n) [doorsnijden I 2] I. Eig. het doorsnijden. - II. Metn. 1. vlak, waarlangs een voorwerp is doorgesneden of doorgesneden gedacht wordt: de van een figuur. 2. tekening in doorsnede : een horizontale, vertikale -; een → bloem in -; een van iets maken. 3. middellijn van het snijvlak, ter plaats van de grootste of gemiddel...

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Doorsnede

DOORSNEDE, v. (-n), het doorsnijden, doorsnijding; — vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden; — denkbeeldig vlak door een lichaam heengebracht en de figuur die daarop ontstaat door de punten en lijnen van het lichaam, welke in dat vlak vallen eene doorsnede van iets maken; eene bloem in doorsnede voorstellen; horizontale en verticale...

2023-12-09
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Doorsnede

Zie Middellijn.