Wat is de betekenis van Doornenkroon?

2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

doornenkroon

doornenkroon - Zelfstandignaamwoord 1. van doorntakken gevlochten kroon als symbool van het martelaarschap Het waren de Romeinen die Jezus de doornenkroon opzetten. 2. roodkleurige, stekelige zeester De doornenkroon kan mensen zeer pijnlijke wonden opleve...

Lees verder
2004
2022-05-21
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Doornenkroon

Een doornenkroon is een attribuut van Christus dat in de oosterse iconografie niet vaak gebruikt wordt. Bij de Hetimasia hangt een doornenkroon aan het kruis dat is opgesteld achter een tafel. Deze tafel, met daarop een altaardoek en een wereldbol, staat gereed voor de tweede komst van Christus op aarde, na het Laatste Oordeel.

1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doornenkroon

v./m. (-kronen), (bijbel) de van doorntakken gevlochten krans die de soldaten te Jeruzalem Jezus op het hoofd drukten om hem als koning te bespotten (Marc.15,17, Matt.27,29, Joh. 19,2). Vooral gedurende de middeleeuwen werden vele relikwieën van de doornenkroon vereerd, o.a. te Parijs (Sainte-Chapelle). De doornenkroon komt ook veelvuldig als...

Lees verder
1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Doornenkroon

v. (...kronen), 1. kroon van doorntakken gevlochten: Jezusdoornenkroon; oneig. als zinnebeeld van het martelaarschap, van smartelijke verguizing; 2. een soort van rupsklaver.

Lees verder
1947
2022-05-21
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DOORNENKROON

behoort bij het beeld van de „Man van smarten” en wordt uitdrukkelijk vermeld in het Passieverhaal van drie evangelisten, met geheel of omtrent dezelfde uitdrukking, nl. Matthaeus XXVII, 29; Marcus XV, 17; Johannes XIX, 2 en 5. Blijkbaar hebben de Romeinse soldaten, die met de „Koning der Joden” wilden spotten, voor hun wree...

Lees verder
1937
2022-05-21
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

doornenkroon

v. -kronen (vlechtsel van doorntakken): Jezus met de —.

1937
2022-05-21
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Doornenkroon

Een soort rupsklaver, welke veel in boerentuintjes wordt gezaaid om de eigenaardig gevormde vruchten, die de neiging vertoonen krom te groeien en zich op te rollen, zoodat zij doen denken aan den vorm van Christus’ doornenkroon. Ook werkt het blad op de verbeelding, daar het een zwarte vlek heeft, welke als een bloedvlek wordt opgevat. Alle a...

Lees verder
1933
2022-05-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Doornenkroon

door Rom. soldaten Jezus tot teeken v. hoon o/h hoofd gedrukte krans v. doorntakken.

1933
2022-05-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Doornenkroon

Drie Evangelisten verhalen ons, dat de Romeinsche soldaten, na de geeseling, Christus in hun wachtlokaal bespotten, een kroon van doornen vlochten en Hem die op het hoofd drukten. Er worden tal van relikwieën van de doornenkroon vereerd. In Parijs is het een echte krans, uit rietstengels gevlochten, zonder doornen. In Konstantinopel bewaarde m...

Lees verder
1926
2022-05-21
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Doornenkroon

Matth. 27:29, Marc. 15 :17, Joh. 19 : 2. Gouden kronen met flonkerend edelgesteente bezet, kende de oudheid, kenden althans de Romeinen niet. Slechts kransen, die men van lauwertakken vlocht. Zelfs de keizers droegen in ’t eerst zulk een krans of kroon, maar later verwisselden zij het natuurlijk vlechtsel voor den lauwertak van goud. De kroo...

Lees verder
1916
2022-05-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Doornenkroon

Doornenkroon - de kroon van doorntakken gevlochten, die de soldaten te Jeruzalem Jezus op het hoofd drukten om hem als spot-koning te smaden, Mark. 15 : 17, Matth. 27 : 29, Joh. 19 : 2. De smaad was pijnlijker dan de dorens. We spreken altijd van kroon, maar hetzelfde woord kan ook krans beteekenen. Men denke bijv. aan den lauwerkrans. De dorens, w...

Lees verder
1898
2022-05-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doornenkroon

DOORNENKROON, v. (...kronen), eene kroon van doornen Jezu’* doornenkroon; zinnebeeld van het martelaarschap, van smartelijke verguizing.