Wat is de betekenis van Doorlopend krediet?

2018
2022-10-06
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Doorlopend krediet

Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen. De kredietnemer lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die verschuldigd is over het opgenomen bedrag, wordt periodiek aan het debetsaldo toegevoegd. Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen. Toelichting...

Lees verder
2016
2022-10-06
Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een lening waarbij men een maximaal op te nemen bedrag afspreekt met de kredietverstrekker. Met doorlopend krediet kan men zoveel geld opnemen als men wilt, binnen het afgesproken maximum. Doorlopend krediet biedt de mogelijkheid om flexibel geld op te nemen en af te lossen. Bij doorlopend krediet kan men geld lenen tot een ma...

Lees verder
1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doorlopend krediet

krediet verleend door de staat tegen behoorlijke borgtocht, voor de accijns van sommige accijnsgoederen aan fabrikanten en handelaren in die goederen. Zij worden gedebiteerd op een rekening bij de ontvanger der accijnzen voor de ingeslagen hoeveelheden en gecrediteerd voor de uitgeslagen hoeveelheden na betaling van de accijns of wegens uitslagen n...

Lees verder