2020-04-07

Doorlooptijd

Doorlooptijd is een term die bij projecten wordt gebruikt als tijdsaanduiding van begin tot eind van een bepaald proces. Het bouwen van een huis bestaat uit een groot aantal werkzaamheden die elk niet lang duren. Vanwege wachten, vorstverlet, ziekte en andere verstoringen is de doorlooptijd langer dan de optelsom van alle werkzaamheden. Elk project heeft een begintijd en een eindtijd. Elk project is opgebouwd uit een aantal processtappen waarvan sommige pas kunnen beginnen als de vorige processt...

2020-04-07

Doorlooptijd

De totale tijd die verloopt tussen het moment dat een bepaalde capaciteitsvrager zich meldt en het moment waarop deze vrager de totale capaciteit geheel gepasseerd is. Op basis van de doorlooptijd wordt de levertijd voor de klant bepaald. De doorlooptijd is zelf afhankelijk van de bewerkingstijd. Ook de bezettingsgraad speelt een rol. Bij een hoge bezettingsgraad speelt ook de wachttijd een rol. Bewerkingstijd en wachttijd vormen dan de doorlooptijd.

2020-04-07

doorlooptijd

hoeveelheid tijd die nodig is vooraleer de verschillende stadia van zeker proces van het begin tot het einde zijn doorlopen; tijd die de opeenvolgende fases in de afhandeling van iets in beslag nemen; volledige afhandelingstijd

2020-04-07

Doorlooptijd

De verstreken tijd tussen het begin en het eind van een activiteit.

2020-04-07

Doorlooptijd

De belangrijkste redenen om een projectplan op te stellen voor het new business planning proces is dat daarmee de kwaliteit en de doorlooptijd goed gecontroleerd en geborgd kunnen worden. In een competitieve markt is de doorlooptijd van idee naar planexecutie een belangrijke kritische succesfactor bij het creƫren van new business. Omdat doorlooptijd een kritische succesfactor van het hele plan is, is het noodzakelijk om al vroeg in het proces een opzet te maken van het uiteindelijke plan en die...

2020-04-07

doorlooptijd

doorlooptijd - Zelfstandignaamwoord 1. tijd tussen het begin en de voltooiing van een proces Woordherkomst samenstelling van doorloop(werkwoord) en tijd

2020-04-07

Doorlooptijd

De som van toegangstijd, wachttijd en bedieningstijd.