Wat is de betekenis van doorgangshuis?

1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

doorgangshuis

o. (-huizen), inrichting waar men slechts voorlopig verblijft, m.n. voor onder toezicht staande minderjarigen.

1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Doorgangshuis

o. (...huizen), huis waar men slechts voorlopig verblijft, inz. waar tijdelijk meisjes die gevaar lopen of ongehuwde moeders of verwaarloosde kinderen worden opgenomen.

1898
2021-04-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doorgangshuis

DOORGANGSHUIS, o. (...huizen), inrichting waar men ter verpleging als anderszins opgenomenen eenigen tijd in observatie neemt om hun karakter, aanleg enz. te leeren kennen; inrichting waarin uit de gevangenis of elders ontslagenen een tehuis vinden, totdat zij eene betrekking hebben, passantenhuis.