Wat is de betekenis van doordringen?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doordringen

doordríngen - Werkwoord (niet scheidbaar) 1. (ov) iemand tot op de grond overtuigen van iets. Ik doordróng hen van de noodzaak ervan. dóórdringen - Werkwoord (scheidbaar) 1. ergatief weten ergens binnen te komen. Hij drong dóór...

2024-07-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

doordringen

doordringen - onregelmatig werkwoord uitspraak: door-drin-gen 1. hem er goed van overtuigen ♢ ik heb hem ervan doordrongen dat hij geluk had Onregelmatig werkwoord: door-drin-gen ik doordring ...

2024-07-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doordringen

I. (drong door, is en heeft doorgedrongen), 1. voortgaan met dringen; 2. met moeite, strijd door iets heen komen om een zeker punt te bereiken, zich een weg banen: hij is tot de hoofdstad van de vijand doorgedrongen; in een woud doordringen ; (fig.) hij is in de geheimen der natuur door gedrongen, heeft ze ontsluierd, doorgrond; &mda...

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

doordringen

I. drong h. of i. doorgedrongen (door dringen ergens komen, zich dringende of geleidelijk met moeite, verder of tot een zeker punt bewegen): de veldheer is tot in de hoofdstad des vijands doorgedrongen; fig. in de geheimen der diplomatie —, ze doorgronden, ontsluieren; zegsw. tot iem. —, hem bewust, begrijpelijk worden, b.v. het zal nie...

2024-07-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

doordringen

I. ('do:r) (drong door, heeft en is doorgedrongen) 1. door dringen of met moeite tot een zeker punt komen: tot vlak bij het paleis -; dat is nu eindelijk tot hem doorgedrongen, dat heeft hij nu eindelijk begrepen. 2. doorgronden, ontsluieren: in de geheimen der natuur, van de diplomatie -. II. ('dringən) (doordrong, is doordrongen) 1....

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Doordringen

I. (drong door, is en heeft doorgedrongen), 1. voortgaan met dringen; 2. met moeite, strijd door iets heen komen om een bepaald punt te bereiken, zich een weg banen: hij is tot de hoofdstad van de vijand doorgedrongen; in een woud doordringen; (fig.) hij is in de geheimen der natuur doorgedrongen, heeft ze ontsluierd, doorgrond; door een tussenlig...