Wat is de betekenis van Doorbijten?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doorbijten

doorbijten - Werkwoord 1. (ov) bijtend in tweeën verdelen De bougiekabels van zijn auto waren door een steenmarter doorgebeten. 2. (inerg) ondanks moeilijkheden volharden Hij was achteraf intens blij dat hij doorgebeten had. Synoniemen...

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Doorbijten

v., trochbite.

2024-05-20
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doorbijten

(beet door, heeft en is doorgebeten), 1. voortgaan met bijten; verder bijten (van scHeik. stoffen); — fig. : die studie is niet prettig, toch moet je doorbijten; 2. met kracht bijten, zodat de tanden -er doorgaan: de hond speelt maar, hij bijt niet door; — van scHeik. stoffen, bijtend doordringen: het zuur is helemaal...

2024-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Doorbijten

(beet door, heeft en is doorgebeten), 1. voortgaan met bijten; verder bijten (van scheikundige stoffen); (fig.) die studie is niet prettig, toch moet je doorbijten; 2. met kracht bijten, zodat de tanden erdoor gaan: de hond speelt maar, hij bijt niet door; (van scheikundige stoffen) bijtend doordringen: het zuur is helemaal doorgebeten; 3. door b...

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Doorbijten

DOORBIJTEN, (beet door, heeft doorgebeten), voortgaan met bijten — met kracht bijten, zoodat de tanden er doorgaan: de hond speelt maar, hij bijt niet door; — door bijten stukmaken, verdeden eene korst doorbijten; een touw doorbijten; ik kan die pit niet doorbijten; — een zuren appel door te bijten hebben; — door bijtende...

2024-05-20
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)