Synoniemen van doopnaam

2019-10-21

doopnaam

doopnaam - Zelfstandignaamwoord 1. de voornaam die een kind krijgt bij de doop. Deze naam kan afwijken van de naam die bij de burgerlijke stand wordt aangegeven en ook van de roepnaam Katholieken hebben meerdere doopnamen, Maria is ook bij mannen vaak één van de doopnamen. Woordherkomst samenstelling van doop en naam

2019-10-21

Doopnaam

Doopnaam - In de R. K. kerk de naam van een Heilige, die aan den doopeling wordt gegeven, niet slechts om in den hemel een beschermer te bezitten, maar ook om door de herinnering aan diens deugden tot een heilig leven te worden opgewekt. Het gebruik dateert uit de 3e eeuw. In den tegenwoordigen doopritus wordt de doopeling herhaaldelijk met dezen naam toegesproken. Bij Protestanten heeft men niet een afzonderlijken d. De kinderen worden vernoemd naar familieleden. Wel doet zich het verschijnsel...

2019-10-21

Doopnaam

Geschiedenis. Zeer oud is in de Kerk (ook in de Oostersche Kerk) het gebruik (tot voor kort geen bindend voorschrift) om bij den doop den doopeling bijzonder onder de bescherming van een erkenden heilige te stellen, wiens naam hij voortaan zal dragen. De Protestanten, hoewel zij de heiligenvereering verwerpen, zijn meest aan de heiligennamen getrouw gebleven. In de eerste tijden van het Christendom zijn er nog geen d., de geloovigen dragen na den doop dezelfde (Joodsche, heidensche) namen als te...