Wat is de betekenis van Doop?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

doop

1) (1902) (Vlaanderen, stud.) ontgroeningsritueel. • Tot de zoodanige reken ik de omstandigheden waaronder, tijdens de jongste ontgroeningsfeesten te Leiden, een ... feit heeft plaats gehad op de groenenkroeg. waar de novieten meest op den grond zitten, terwijl ze door studenten ondervraagd worden. Enkelen ... Zou E. J. H. mij willen uitleggen...

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doop

doop - Zelfstandignaamwoord 1. een rituele handeling waarbij door besprenkeling of onderdompeling iemand tot een geloof wordt toegelaten en eventuele zonden afgewassen worden Er werden drie dopen uitgevoerd. 2. feestelijke inwijding bij het voor het eerst ondergaan ...

2024-05-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

doop

doop - zelfstandig naamwoord 1. het in de kerk opnemen door water over het hoofd te sprenkelen ♢ de doop is in de katholieke kerk nog een belangrijke plechtigheid 1. iemand ten doop houden [laten dopen]...

2024-05-22
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

doop

Sinds 2004 maakt de Nederlandse Hervormde Kerk, waartoe vrijwel alle leden van het Koninklijk Huis behoren, deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de protestantse traditie wordt de doop in de regel tijdens een kerkdienst bediend door de bevoegde ambtsdrager, ‘in het midden der gemeente’. De doop geschiedt door besprenkeling...

2024-05-22
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Doop

Doop is een onderdompeling in water dat zuivert, reinigt en herschept. De doop is uitdrukking van de nieuwe relatie tussen God en de gedoopte. God vergeeft hem zijn zonde, de dopeling herrijst uit het water en maakte een nieuw beging (Matteus 3: 6). Jezus gaf zijn leerlingen opdracht om allen die tot geloof kwamen te dopen. De doop in zijn naam ver...

2024-05-22
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

doop

(de, dopen) ontgroening van studenten. Dat verbod kwam er nadat, op dinsdag 8 oktober, bij de doop door de studentenclub van het Sint-Aloysiusinstituut 37 schachten naar het ziekenhuis moesten. - GvA, 26-10-2002.

2024-05-22
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Doop

Symbool van het levenswater, van de geestelijke vernieuwing, van de psychische wedergeboorte. Wanneer men in een droom z’n eigen doop of die van iemand anders ziet, dan maakt men plannen voor een heroriëntering, een verandering in het leven, die een genezende uitwerking zal hebben. De doop met helder, gewijd bronwater brengt helderheid i...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Doop

Volgens eeuwenoud geloof ondergaat de mens in het water een vernieuwing. Afs u dus droomt over doop en doopwater, dan is een psychische wedergeboorte in zicht. Het kind dat gedoopt moet worden - en dat wellicht een plan of een denkbeeld symboliseert - wordt door de doop aan God opgedragen, om gereinigd en gesterkt door de kracht van het sacrament e...