Wat is de betekenis van Doodshoofdvlinder?

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doodshoofdvlinder

m. (-s), insektesoort. De doodshoofdvlinder, Acherontia atropos, behoort tot de pijlstaarten. Hij is in Nederland en België de grootste vlinder (vlucht tot 134 mm), fors gebouwd en met dik achterlijf. Voorvleugels zwartbruin met lichte plekken; achtervleugels okergeel met zwarte dwarsbanden. De rugzijde van het borststuk vertoont een op een do...

Lees verder
1958
2022-12-01
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DOODSHOOFDVLINDER

Grote, tot de familie der pijlstaarten behorende vlinder. In sept. 1956 is D. in vrij groot aantal in Frl. aangetroffen.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Doodshoofdvlinder

m. (-s), (Acherontia atropos), pijlstaartvlinder met een doodshoofdvormige tekening op het borststuk.

1949
2022-12-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Doodshoofdvlinder

(Acheronlia atropos) of Doodshoofdpijlstaart, avondvlinder; gedrongen lichaamsbouw. Donkerblauwachtig-bruine voorvleugels, geel met zwarte achtervleugels. Gele tekening op borststuk, die op een doodskop lijkt. Rups groenachtig of lichtgeel met paarse banden. Kromme hoorn op rug van het 1e segment.

Lees verder
1937
2022-12-01
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Doodshoofdvlinder

Een groote vlinder van meer dan 14 c.M. vlucht, met een plomp, dik behaard lichaam, dat aan het borststuk een teekening heeft, welke aan een doodshoofd herinnert. De vlinder kan een piepend geluid voortbrengen. Hij is hier niet inheemsch, ofschoon men hem vaak genoeg op het land ontmoet. Hij komt uit Zuidelijker streken hierheen gevlogen. Wanneer h...

Lees verder
1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Doodshoofdvlinder

(Acherontia atropos L.), de grootste der Ned. vlinders, behoort tot de fam. der pijlstaarten (Sphingidae). De 50 mm groote voorvleugels zijn fraai licht- en donkerbruin geteekend, de achtervleugels zijn okergeel. Op het donkere borststuk komt een gele vlek voor, die doet denken aan een doodshoofd. Zijn groote groen-gele, zelden bruinzwarte rupsen l...

Lees verder
1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

doodshoofdvlinder

m. (-s) licht- en donkerbruine pijlstaartvlinder met een doodshoofdvormige tekening op het borstvlak (Acherontia atropos).

1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Doodshoofdvlinder

Doodshoofdvlinder - zie DOODSKOPVLINDER.

1908
2022-12-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Doodshoofdvlinder

zie Acherontia.

1870
2022-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Doodshoofdvlinder

Doodshoofdvlinder (Acherontia Atropos L.) of doodshoofdpijlstaart is de naam van een avondvlinder, die tot de groep der Sphinges behoort. Hij onderscheidt zich door zeer korte prismatische sprieten, een korten zuiger, een gedrongen ligchaamsbouw, donkerblaauw-achtig-bruine bovenvleugels en donkergele ondervleugels, alsmede door eene gele vlek op he...

Lees verder