Wat is de betekenis van dood?

2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dood

dood - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie), (medisch), (palindroom), (religie) de toestand na het leven Vele mensen vrezen de dood. 2. (letterkunde) skeletvormige figuur met zeis die bovengenoemde toestand personifieert en op zoek is naar het volgende slachtoffer dood - Bijvoegl...

Lees verder
2018
2022-10-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dood

dood - bijvoeglijk naamwoord 1. niet meer levend ♢ ik heb een dood vogeltje gevonden 1. dood en begraven zijn [allang vergeten zijn] 2. heden groot, morgen dood ...

Lees verder
2017
2022-10-06
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Dood

Dood - 'het spel is dood': gezegd wanneer de bal helemaal over de doel- of zijlijn is gegaan of wanneer het spel door de scheidsrechter is onderbroken.

2010
2022-10-06
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

dood

Toestand waarin je niet meer leeft. Het vaststellen dat iemand dood is, is voor een dokter moeilijker dan je denkt. Iemand is pas dood wanneer die persoon niet meer reageert op prikkels van buitenaf, bijvoorbeeld knijpen (bewustzijnsverlies), wanneer de spieren verslapt zijn en wanneer er geen reflexen meer aanwezig zijn. Een test daarvoor is bijvo...

Lees verder
2009
2022-10-06
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

dood

(bn) SP - volledig uitgeput, aan het eind van zijn krachten, haast niet meer vooruit kunnen: dood zijn, zitten, volledig uitgeput zijn; de dood of de gladiolen, zo hard mogelijk fietsen met als resultaat óf totale mislukking (de ‘dood’) óf grote roem (‘gladiolen’ als symbool voor een overwinningsbos bloemen); zo dood als een pier, kapot, aan het ei...

Lees verder
2009
2022-10-06
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

dood

→ dead

2004
2022-10-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

dood

- Pietje de Dood, Magere Hein. In het gewelddadige Colombia lopen mannen van in het begin van de twintig vijf keer meer kans om kennis te maken met Pietje de Dood dan vrouwen van dezelfde leeftijd. - GvA, 20-08-2002 - dood van de dorst/hongerenz., heel dorstig/hongerig enz.

Lees verder
2002
2022-10-06
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Dood

Een toestand die is ingetreden als de verschijnselen die het leven kenmerken, zoals hartslag en ademhaling, niet meer aantoonbaar zijn en het lichaam tekenen van ontbinding gaat vertonen. Er wordt ook gesproken over: koud, mors, wijlen, aflijvig, mortuus, ontslapen, overleden, mortaliteit, ontzield en expiratie.

2001
2022-10-06
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Dood

Hij komt. Iedere zeven jaar verdubbelt voor een volwassen mens de kans dat hij sterft. ‘De bleecke dood spaert kleyn noch groot.’1 Wanneer een kudde buffels, zebra’s of wildebeesten op de Afrikaanse steppe graast in de buurt van een groepje luierende leeuwen, dan kijken die planteneters de dood letterlijk in de ogen. Op dat moment...

Lees verder
2000
2022-10-06
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Dood

De dood in de pot, toestand waarin geen creativiteit meer bestaat; dooie boel. Deze verbinding staat als titel vermeld boven de geschiedenis waaraan zij is ontleend in 2 Koningen 4:38-41. Er heerst hongersnood, en de profeet Elisa geeft de andere profeten bevel een grote kookpot te vullen met groenten en kruiden die zij van het veld verzamelen. Als...

Lees verder
1998
2022-10-06
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Dood

zie ook de smaak van een dood vogeltje in de mond hebben; de witte dood; ik ga liever gewoon dood; over honderd jaar zijn we allemaal dood: 1 de- of de gladiolen/de beker. omschrijving van de alles-of-niets-instelling van een sportman, in het bijzonder een wielrenner. ‘Overwinnen of ten onder gaan’, zoals Van Dale Groot woordenboek hedendaags Neder...

Lees verder
1998
2022-10-06
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

dood

1. Van een contract: onverliesbaar. 2. Van een hand (meestal de dummy): onbereikbaar door gebrek aan entrees of onbereikbaar geworden doordat de entrees zijn weggespeeld (‘dood gemaakt’). Zie ook: dicht; entreeloos; koud; shut-out play

Lees verder
1997
2022-10-06
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

dood

In het Vroegmiddelnederlands noteren wij in de Statuten van Beggaarde te Brugge [1292] zweren bi ons heren doedjofbi ons heren lechame ofbi sire macht ‘zweren bij de dood van onze Heer of bij zijn lichaam of bij zijn macht’. Uit het Middelnederlands kennen wij de eedformule bider doot ons heren ‘bij de dood van Onze-...

Lees verder
1981
2022-10-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dood

De biologie ziet in de dood de uitdrukking van de natuurlijke vergankelijkheid. Voor de christenen is de dood alleen het einde van het aardse leven. De opstanding van Christus uit het graf heeft de macht van de dood gebroken en is waarborg voor de zekerheid van het eeuwige leven.

Lees verder
1981
2022-10-06
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Dood

is het ophouden van het leven, speciaal het uitvallen van de bloedsomloop en daarmee van de energiestofwisseling. Waar de tendens van het leven gericht is op opbouw en onderhoud, treedt nu de tendens tot afbraak en vernietiging op. Wanneer de d. intreedt, komt er een einde aan de uitingen van de ziel. Haar verdere lot onttrekt zich aan de waarnemin...

Lees verder
1976
2022-10-06
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

DOOD

de Zie: Reïncarnatie.

1965
2022-10-06
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

DOOD

De gedachte aan de dood veroorzaakt over het algemeen angstgevoelens. De dood betekent het onherroepelijke verlies van de individualiteit, de vernietiging van het → ‘ik’.

1963
2022-10-06
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

dood

bn., (ook:) uitgeschakeld, uitgerangeerd, van het toneel verdwenen. Corrie, weet je hoe ik, jaar in jaar uit, dacht dat ik een oude man was, dat ik dood was? (Vianen 1972: 84). Lachmon is dood = L. is nergens meer; het was de kreet na zijn verkiezingsnederlaag in november 1973. Etym.: Vgl. S dede = dood, ook in deze SN bet.- : de dood, zeskantige...

Lees verder
1955
2022-10-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DOOD

zie Leven.

1954
2022-10-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Dood

(volksk.j Dat de boer leefde met zijn vee, komt nog tot uiting in enkele gebruiken bij de d. In het Saksische huis werd het lijk, een half uur voor het werd uitgedragen, op de deel gezet, dus tc midden van de koeien en de varkens. Daar nam men afscheid van de overledene. Ook in N. Brab. was het gebruik de kist op de deel te zetten; des zomers werd...

Lees verder