Wat is de betekenis van Dommekracht?

2019
2023-02-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dommekracht

dommekracht - Zelfstandignaamwoord 1. middel om zonder veel moeite of overleg kracht uit te oefenen 2. (gereedschap) werktuig dat dient om zeer zware voorwerpen op te lichten 3. dom, log persoon die geen andere waarde heeft dan zijn lichaamskracht Woordherkomst samenstelling van dom en kracht met het invoegsel -e- Synonie...

Lees verder
2018
2023-02-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dommekracht

dommekracht - zelfstandig naamwoord uitspraak: dom-me-kracht 1. stang waarmee je iets zwaars omhoog tilt ♢ met een dommekracht wisten we de schuur te verplaatsen Zelfstandig naamwoord: dom-me-kracht de dommekracht...

Lees verder
2017
2023-02-05
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Dommekracht

Houtzaagmolen voor het zagen van lang zwaar hout.

1990
2023-02-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

dommekracht

dommekracht - Draagbare apparaten die worden gebruikt om ladingen over korte afstanden te verplaatsen door middel van kracht die wordt uitgeoefend met een hefarm, schroef, hydraulische pers of luchtdruk.

1981
2023-02-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dommekracht

een verplaatsbaar hefwerktuig om zware voorwerpen tot geringe hoogte op te tillen.

1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dommekracht

v./m. (-en), 1. (ook: aardeof kelderwind, cric), werktuig voor het omhoog brengen over kleine hoogte van zware lasten, in het algemeen door een van hefvlakken voorziene heugel te verplaatsen door een met de hand aangedreven tandwielstelsel (zie vijzel); 2. hefboom; (fig.) middel om zonder veel moeite of overleg kracht uit te oefenen; 3. (fig.) do...

Lees verder
1954
2023-02-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Dommekracht

Werktuig, bestaande uit verticaal staande tandheugel met daarin grijpend klein tandwiel. De beweging wordt met een grote vertraging overgebracht. Het kleine tandwiel wordt met behulp van een slinger rondgedraaid, waardoor de tandheugel omhoog beweegt. Door de grote vertraging is het mogelijk grote lasten, zoals dorsmachines van 10-15 ton, op te vij...

Lees verder
1952
2023-02-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Dommekracht

s., dommekrêft; (om wagens op te beuren), (wein)wip.

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dommekracht

v. (-en), 1. werktuig bestaande uit een zware houten kast met ijzeren beslag waarin een getande ijzeren stang door raderwerk omhoog of omlaag wordt gebracht, dienende om zeer zware voorwerpen op te lichten; ook (aard)wind en cric genoemd; 2. hefboom; (fig.) middel om zonder veel moeite of overleg kracht uit te oefenen; 3. (fig.) dom,...

Lees verder
1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Dommekracht

hefwerktuig, bewogen door slinger, die een in een houten of ijzeren kast opgesloten tandreep (waarop de last komt te rusten), omhoog draait.

1947
2023-02-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DOMMEKRACHT

ook bekend onder de naam Kelderwind, is een verplaatsbaar hefwerktuig voor kleine hefhoogten (325-500 mm). Een tandheugel (getande staaf), die aan het boveneind voorzien is van een draaibare kop waarop de last geplaatst kan worden, eindigt van onder in een omgebogen klauw, ook geschikt voor het plaatsen van een last. Een kruk of slinger draa...

Lees verder
1937
2023-02-05
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Dommekracht

Kelderwinds. Een werktuig om zware vrachten op te lichten. De dommekracht werkt met een rondsel (klein kamrad) en een getande staaf. Het rondsel wordt met een slinger rondgedraaid. Daarbij rijst de getande staaf; een pal verhindert terugdraaiing.

Lees verder
1933
2023-02-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Dommekracht

hefwerktuig, waarbij de kracht v/e zwengel o/e omhooggaande staaf wordt overgebracht.

1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

dommekracht

(dommekracht) v. (-en) [dom. gew. duim] 1. Eig. toestel om zware lasten op te tillen, bestaande uit een getande en van duimen of grepen voorziene vertikale ijzeren stang, die door raderwerk omhoog gewonden kan worden. Syn. aardwind. 2. Metf. log, dom mens.

Lees verder
1916
2023-02-05
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Dommekracht

Een veelvuldig gebruikt hefwerktuig, bestaat uit een blok, waarin een getande ijzeren staaf, die door middel van een rondsel met slinger op en neer kan worden gedraaid. Ook kent men: vijzeldommekrachten, welke een grooter vermogen hebben dan de gewone en waar door middel van een worm een schroefslang wordt op en neer bewogen.

1916
2023-02-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dommekracht

Dommekracht - Hefwerktuig voor geringe hefhoogte, bestaande uit een houten of ijzeren kast, waarin zich een heugel bevindt. Deze heugel wordt door middel van een zwengel met tandradoverbrenging bewogen.Aan de boven- en aan de beneden-zijde van den heugel, die uit de kast steekt, bevindt zich een klauw, die onder den last, die te heffen is, moet wor...

Lees verder
1908
2023-02-05
Vivat

Schrijver op Ensie

Dommekracht

fr. cric, eng. jack, werktuig bestaande uit een houten kast met ijzeren beslag, en waarin een ijzeren staaf door raderwerk in beweging gebracht wordt; de staaf, in en uit de D. gewonden wordende, grijpt met een klauw in of onder eenig voorwerp, om dat te verplaatsen of op te lichten.

1898
2023-02-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dommekracht

DOMMEKRACHT, v. (-en), werktuig bestaande uit eene zware houten kast met ijzeren beslag en waarin eene getande ijzeren stang door raderwerk omhoog of omlaag wordt gebracht; deze staaf grijpt met een klauw in of onder het op te lichten voorwerp; ook wind of aardwind genoemd; — sterk gestel van palen en buffers aan het einde van eene spoorbaan...

Lees verder
1870
2023-02-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Dommekracht

Dommekracht of aardwind noemt men een werktuig, bestemd om zware lasten tot eene geringe hoogte op te heffen. Het bestaat uit eene loodregt geplaatste, getande staaf, tusschen wier tanden, die van een rad sluiten, dat met een zwengel wordt omgedraaid, terwijl men ook nog wel een tweede tandrad heeft tusschen genoemd rad en de staaf. Het geheel is b...

Lees verder
1864
2023-02-05
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Dommekracht

Dommekracht, v. (-en), aardwind, werktuig om zware lasten op te winden; tandrad van Archimedes; (fig.) dom -, plomp mensch.