Wat is de betekenis van dominanten?

2019
2021-06-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dominanten

dominanten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord dominant

Lees verder
1925
2021-06-19
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

dominanten

Overheerschende factoren in de bepaling der totstandkomende levensprocessen. Zoo in de erfelijkheidsleer van Mendel die kenmerken, welke bij de bastaardeering overwegend zijn ten opzichte van de vaststelling van den habitus der nakomelingschap; terwijl de zoogenaamde recessieve kenmerken in aanleg behouden blijven en zich bij latere generaties als...

Lees verder
1916
2021-06-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dominanten

Dominanten - Reinke meent, dat een levend organisme niet te begrijpen is, wanneer men niet aanneemt, dat de eigenaardige organisatie het werk is van krachten van de tweede orde, die hij dominanten noemt, die het arbeidsvermogen wel een bepaalde richting geven, maar zich zelf niet daarin kunnen omzetten. Zulke dominanten zouden ook te vinden zijn bi...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten