Wat is de betekenis van Dominant?

2021
2021-06-19
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Dominant

Dominant betekent dat iets of iemand sterker is dan de rest. Iemand kan een dominant karakter hebben, maar ook een gen kan dominant zijn. Een ander woord voor dominant is overheersend. Wanneer een gen dominant is, wordt het bij overerving doorgegeven en is het aan de buitenkant vaak zichtbaar. Bruine ogen zijn bijvoorbeeld dominant: wanneer een kin...

Lees verder
2019
2021-06-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dominant

dominant - Zelfstandignaamwoord 1. overheersend De dominant moeders bepaalde alles wat de kinderen gaan doen. 2. (muziek) hoofdtoon, de toon of een akkoord op de vijfde trede van een toonladder 3. (genetica) overheersende erfelijke factor dominant - Bijvoeglijk naamwoord 1....

Lees verder
2018
2021-06-19
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Dominant

De eigenschap van een genvariant om een andere variant van hetzelfde gen (op het andere chromosoom) te overvleugelen in de fenotypische expressie Eigenschappen gecodeerd door dominante allelen komen niet alleen tot uitdrukking in de homozygoten maar ook in de heterozygoten. Het fenotype wordt bepaald door één van de allelen, het dominante. Het ande...

Lees verder
2018
2021-06-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dominant

dominant - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: do-mi-nant 1. wie de baas speelt over anderen ♢ hij is nogal dominant tegenover zijn vrouw 2. wat sterk de nadruk krijgt ♢ die paarse wand is nogal do...

Lees verder
2017
2021-06-19
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Dominant

De ‘overheersende’ toon (nl. de kwint), de tweede belangrijkste toon binnen de hiërarchische orde van tonen binnen een tonaliteit (tonica).

2004
2021-06-19
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Dominant

Overheersend; bij een ongelijk allelenpaar komt slechts de eigenschap van het dominante allel tot expressie (genetica).

2003
2021-06-19
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Dominant

Dominant (Lat. dwingend) is de vijfde trap van de toonladder. De drieklank op de vijfde trap leidt dwingend naar de tonica. Zie: harmonie.

2002
2021-06-19
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

dominant

Dominant is de vijfde toon (2) of trap van een toonladder; in de toonladder van C is G de dominant; ook een majeurakkoord dat opgebouwd wordt vanaf de vijfde trap, wordt de dominant genoemd.

1994
2021-06-19
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dominant

[Fr., van Lat. dominans, dominantis, o.dw van dominari = heersen] I zn 1 (alg.) hetgeen dat of degene die overheerst; 2 (biol.) erfelijke factor die een andere verhindert zich te uiten; 3 (schilderkunst) kleur die overheerst; 4 (muz.) grote kwint; ...

Lees verder
1993
2021-06-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dominant

overheersend; overheersende factor; hoofdtoon (muz.)

1984
2021-06-19
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

dominant

overheersende factor. Een ecologische dominant is een soort of een groep soorten die grotendeels de energiestroom door een ecosysteem bepaalt. In het algemeen zijn dominanten die soorten die binnen hun trofische niveau de hoogste produktie hebben. Inventariseert men b.v. de levensgemeenschap in een weiland, dan blijken als belangrijke organismen aa...

Lees verder
1981
2021-06-19
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dominant

1.Zo noemt men de erfelijke eigenschappen die bij het samentreffen met andere erfelijke eigenschappen deze onderdrukken en zelf aan het licht treden. Voorbeeld: donkere ogen zijn dominant over blauwe ogen. Tegenstelling: recessief; 2. in de muziek: ook wel bovendominant genaamd. Men verstaat hieronder de vijfde toon boven de grondtoon...

Lees verder
1974
2021-06-19
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

dominant

(L., dominare = overheersen), wordt gezegd van een allel dat in het fenotype tot uiting komt. Het allel in het homologe chromosoom speelt dan geen rol, ➝ recessief.

1973
2021-06-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

dominant

[Lat. dominari, heersen], I. bn., overheersend; m.n. als term in de biologie: kenmerk van sommige erfelijke eigenschappen, zie dominantie; II. zn., v./m. (-en), wie of wat domineert, b.v. 1. (schilderkunst) overheersende kleur; 2. (muziek) ben. van de vijfde toon van de toonladder (de kwint). De akkoorden, op die vijfde toon gevormd, heten do...

Lees verder
1962
2021-06-19
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

dominant

de 5de toon (bovenkwint) van de diatonische toonladder; de op de dominant gebouwde akkoorden (dominant-drieklank. dominant septiem- en dominant-noneakkoord) hebben een belangrijke harmonische functie.

1955
2021-06-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dominant

in muz.: hoofdtoon, grote quint; in biologie: overheersende erffactor,

1950
2021-06-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dominant

(<Fr.-Lat.), I. bn., overheersend; II. zn. m. en v. (dominante), in ’t bijz. : (schild.) overheersende kleur; — (muz.) hoofdtoon ; grote quint; — (biol.) erfelijke factor die andere belet tot uiting te komen.

Lees verder
1949
2021-06-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Dominant

(1) (erfelijkheidsleer). Een eigenschap heet dominant als bij een nakomeling een eigenschap van een der ouders de tegengestelde eigenschap van de andere ouder overheerst. (Voorbeeld: bruinblond) ; (2) (muz.) of heersende toon, de 5e toon in de toonladder, voor zover deze als grondtoon wordt beschouwd; D.-accoorden, accoorden op de D. gebaseerd. De...

Lees verder
1948
2021-06-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dominant

heersend, de overhand hebbend.

1933
2021-06-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dominant

of overheerschend. 1° In de biologie, ➝Plantkunde. Zie ook ➝Dominantie. 2° In de muziek is de d. de vijfde trap van de diatonische toonladder en, naast de tonica (de 1e trap), de overheerschende in den toonaard. Men noemt dezen trap ook de boven-dominant, ter onderscheiding van de door omkeeringsprincipe verkregen onder-dominant, die op den...

Lees verder