Wat is de betekenis van Domein?

2024-04-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

domein

domein - Zelfstandignaamwoord 1. gebied waarin iemand het voor het zeggen heeft (bijv. staatsdomein) Twente is het domein van de Tukkers. 2. geestelijk gebied In het domein van de discrete wiskunde is hij een kei, maar verder weet hij niet veel....

2024-04-12
Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Domein

Domein is de benaming van een afgebakend onderdeel in het gehele toezicht veld waarop door een of meerdere inspecties en eventueel andere toezichthouders toezicht wordt gehouden. Een domein is een afgebakend onderdeel van het gehele terrein waarop toezicht wordt gehouden. Meestal vindt de afbakening plaats langs de kenmerken van de groepen onder to...

2024-04-12
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

domein

domein - zelfstandig naamwoord uitspraak: do-mein 1. gedeelte van het land, stuk land ♢ dit stuk land hoort bij de kroondomeinen 2. wat bij een vak of hobby hoort ♢ de kookkunst is niet mijn dom...

2024-04-12
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

domein

Landgoed met woning en bijgebouwen, akkers, weiden, bossen en woeste gronden.

2024-04-12
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Domein

(o.), hiermee wordt in de taalsociologie een klasse van gelijksoortige situaties aangeduid; (taalk.) de constituent waarop een regel van toepassing is

2024-04-12
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Domein

Gebied van aan elkaar verwante sport- en bewegingsactiviteiten binnen het basisonderwijs: 1. gymnastiek en atletiek; 2. spel; 3. bewegen op muziek.

2024-04-12
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Domein

Gebied waar één heer de baas was. Het bestond uit de hoeve van de heer, de woningen van horigen en het land dat door de horigen werd bewerkt.

2024-04-12
Internet woordenboek

Ensie (2001)

domein

zie domain.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-12
ABC van de Klinische psychologie

Henk T. van der Molen, Ellin Simon & Jacques van Lankveld (1997)

domein

Terrein van arbeidsverrichtingen, vakgebied.