Wat is de betekenis van Dolle Mina?

2024-06-15
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Dolle Mina

(1970) feministe. Als postuum eerbetoon genoemd naar Wilhelmina Drucker (1847-1925), de oprichtster van de Vrije Vrouwen Vereniging in 1889. Tijdens een vergadering van vrouwenartsen in Utrecht, op 14 maart 1970, trokken deze strijdbare dames hun bloesjes en truitjes omhoog. Het verbaasde publiek las op de ontblote bovenlijven: 'Baas* in eigen bui...

2024-06-15
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Dolle mina

actief strijdster voor vrouwenemancipatie Op vrijdag 23 januari 1970 bezetten vijftien vrouwen en vijf mannen Nijenrode, een opleidingsinstituut voor managers dat alleen mannen toeliet. De actiegroep noemde zich Dolle Mina. Beelden van de bezetting waren te zien in de actualiteitenrubriek Brandpunt en de reactie was overweldigend: buitenlandse jour...

2024-06-15
Nick Felix

Nick Felix (2014)

Dolle Mina

Dolle Mina was een feministische actiegroep in de jaren zestig. Door middel van ludieke acties probeerde ze de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te bestrijden. Dit werd de tweede feministische golf genoemd. In de jaren zestig begonnen steeds meer jonge vrouwen in te zien dat er in de Nederlandse samenleving ongelijke behandeling bestond tussen...

2024-06-15
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

dolle mina

Organisatie ijverend voor een betere positie voor de vrouw.

2024-06-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Dolle Mina

Dolle Mina, Nederlandse actiegroep gericht op de emancipatie van vrouwen, genoemd naar de 19e-eeuwse feministe Wilhelmina → Drucker. De basis van de actiegroep werd in 1969 in Amsterdam in de studentenbeweging gelegd. Daar werd geconstateerd dat het politiek `belangrijke' werk door mannen voor zichzelf werd gereserveerd en dat bij de discussies vro...

2024-06-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Dolle Mina

Ned. actiegroep ten behoeve van de vrouwenemancipatie (genoemd naar Wilhelmina → Drucker). De eerste grondslag werd 1969 gelegd te Amsterdam in de studentenbeweging, door het constateren van het feit dat het politiek ‘belangrijke' werk door de mannen voor zichzelf gereserveerd werd en dat de vrouwen niet geduld werden bij de discuss...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

Dolle Mina

strijdster voor erkende gelijkwaardigheid van de vrouw in de maatschappij.