2019-12-07

Dolkast

DOLKAST, v. (-en), plaats van het boord eener boot, dat de dollen omvat.