2019-12-08

Dolk

Dolk is de naam van een kort wapen, bestaande uit een gevest of hecht en een tweesnijdende of driekante kling met eene scherpe punt. De Romeinsche centuriones droegen een dolk (pugio). Bij eene middeleeuwsche wapenrusting mogt hjj niet ontbreken, en bij den Franschen adel droeg hij den naam van „miséricorde”, omdat men den ter aarde geworpen vijand daarmede doodde, indien hij niet om genade (miséricorde) riep. Ook aanzienlijke vrouwen droegen in dien tijd een dolk in den gordel. Later verd...

2019-12-08

dolk

dolk - Zelfstandignaamwoord 1. kort steekwapen in de vorm van een stevig mes

2019-12-08

Dolk

DOLK, m. (-en), kort, spits stootwapen, met scherp geslepen twee- of driezijdig lemmet: iem. den dolk in het hart boren, (ook fig.) iem. een grievend leed aandoen; — de dolk wordt gewet, geslepen, men zint op wraak, op sluipmoord. Dolkje, o. (-s).

2019-12-08

dolk

dolk - zelfstandig naamwoord 1. kort mes om mee te steken ♢ de ridder stak zijn dolk in zijn tegenstander Zelfstandig naamwoord: dolk de dolk de dolken het dolkje

2019-12-08

Dolk

Dolk - Kort stootwapen. Werd in de 17de eeuw, voornamelijk in Frankrijk, bij duels op den degen in de linkerhand gebruikt, o.a. om er den stoot van den vijandelijken degen mede af te weren. Bij de Veemgerichten zijn d. in gebruik geweest, waarvan de kling zich bij den stoot in drie deelen splitste. Zie fig. Beroemd zijn de met edel metaal ingelegde dolken uit den Mykeenschen tijd. Het Grieksche zwaard diende meer tot houwen dan tot steken; bij de Romeinen waren daarentegen weer de korte stootwa...

2019-12-08

Dolk

zie Dagge.

2019-12-08

Dolk

kort stootwapen, dat in de middeleeuwen, de 16e en 17e eeuw vooral in Frankrijk werd gebruikt, om, gehouden in de linkerhand, bij duels degenstooten af te weren. Is in en na den wereldoorlog weder in gebruik geraakt (stormtroepen). Nijhoff.

2019-12-08

dolk

dolk - Blanke wapens met een symetrische greep en doorgaans een pareerstang, en een kling om mee te steken. Gebruik 'messen (wapens)' voor blanke wapens met een asymmetrische greep (heft genoemd) en een kling om mee te snijden.

2019-12-08

dolk

zie: daleth. Iemme dolk, Woensdag.

2019-12-08

Dolk

Zakmes om een onenigheid te beslechten.