Wat is de betekenis van Dodenrijk?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

dodenrijk

dodenrijk - Zelfstandignaamwoord 1. (mythologie) de plaats waar de overledenen naar toegaan De Oude Grieken noemden het dodenrijk de Hades. Woordherkomst samenstelling van dode en rijk met het invoegsel -n-

2024-05-24
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Dodenrijk

Benaming voor de verblijfplaats van de god of godin van de onderwereld en van de doden. In antieke godsdiensten werd het dodenrijk meestal beschouwd als de zetel van het ware, goddelijke leven, omdat dit de kracht bezit om uit de dood te herrijzen. In verscheidene godsdiensten vindt men voorstellingen over een rijk of land van de doden waar goed en...

2024-05-24
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

DODENRIJK

is de benaming voor de verblijfplaats der doden. Men vindt de voorstelling van zulk een dodenrijk of -land in verschillende religies. Veelal denkt men zich dit ver weg: bij de primitieven aan de grens der bekende wereld, in Egypte in het uiterste Westen. Anderen localiseren het echter in de onderwereld, een plaats onder de aarde: Babylonië, Ra...

2024-05-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Dodenrijk

o., plaats waar de (schimmen der) afgestorvenen verblijf houden.

2024-05-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DODENRIJK

Bij primitieven wordt de verblijfplaats van de doden dikwijls in het graf of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gezocht. Echter komt ook de voorstelling voor, die bij sommige cultuurvolken zulk een grote betekenis kreeg, van een Dodenrijk of -land, waar alle doden bijeen zijn. Vaak denkt men zich dit ver weg, in het uiterste Westen (waar de zon...

2024-05-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

dodenrijk

o. (verblijfplaats van de zielen der afgestorvenen).

2024-05-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

dodenrijk

o. verblijfplaats van de zielen na de dood.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dodenrijk

o., verblijf waar de doden bijeen zijn. Waar men over het waar en het hoe van de doden gaat nadenken, ontstaat de gedachte aan een hiernamaals en een dodenrijk. Soms wordt het gedacht als te liggen op aarde, b.v. in het westen, waar de zon sterft, of ver in het noorden, waar de rivier dc doden heenvoert (Egypte), maar in elk geval zo, dat de levend...