Wat is de betekenis van doden?

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

doden

doden - Werkwoord 1. (ov) iemand van het leven beroven, vermoorden De vrouw werd op koelbloedige wijze gedood. 2. de tijd doden: iets doen om je niet te vervelen In de wachtkamer van de arts liggen tijdschriften om de tijd te doden. ...

2023-12-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

doden

doden - regelmatig werkwoord uitspraak: do-den 1. een eind maken aan zijn leven ♢ de soldaat doodde zijn vijand 1. de tijd doden [proberen iets te doen waardoor je je niet verveelt] ...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

doden

een mildere term dan vermoorden. In een oorlog ‘doden’ wij onze vijanden terwijl zij ‘moorden’, wat toch nog altijd een gradatie erger lijkt te zijn. De eerste term klinkt wat ethischer en afstandelijker. Maar af en toe moet je mensen doden. Als ze doordraaien, bijvoorbeeld. ‘Take them out,’ zoals de Amerikanen zeggen. Ik heb daar misschien een paa...

2023-12-01
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Doden

in de Nederlanden van de 17e eeuw schietbaan, oefenplaats van de schutterij of van een schuttersgilde.

2023-12-01
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

DODEN

van een onschuldig mens is majesteitsschennis, daar God zelf zich de souvereine rechten over het menselijk leven heeft voorbehouden (en daarom in elke mens de drang tot zelfbehoud heeft gelegd), en elk leven in dienst staat van onze Heer Jesus (Rom. 14 : 7 v.). Door zelfmoord zich van zijn leven „ontdoen” schendt bovendien de piëte...

2023-12-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Doden

v., deadzje, deameitsje, deadwaen deije.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Doden

(doodde, heeft gedood), 1. van het leven beroven, doodmaken, ter dood brengen: de gevangenen werden gedood; 2. (fig.) een einde maken aan het bestaan van, vernietigen, doen ophouden: alle ijver doden; de kunst doden ; zijn lusten doden ; — de tijd doden, verdrijven ; 3. dat is dodend om aan te horen, ...

2023-12-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

doden

doodde, h. gedood (doodmaken; doen sterven; fig. vernietigen, doen ophouden): iem. -; fig. de tijd-, verdrijven; zijn lusten -, onderdrukken; -d voor alle geestdrift.

2023-12-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

doden

('do:dən) (doodde, heeft gedood) 1. doen sterven : iemand -. Syn. →: afmaken. 2. slachten: schapen -. 3. verdrijven : de tijd -. 4. onderdrukken : zijn lusten -. 5. vernietigen: alle ijver -.

2023-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Doden

(doodde, heeft gedood), 1. van het leven beroven, doodmaken, ter dood brengen: de gevangenen werden gedood; (abs.) een doodslag of moord begaan: iemand die gedood heeft; 2. (fig.) een einde maken aan het bestaan van, vernietigen, doen ophouden: alle ijver doden; de tijd doden, verdrijven; 3. dat is dodend om aan te horen, geestdodend, in hoge mat...