2020-04-06

Distributiestructuur

Het geheel van distributiekanalen en -mogelijkheden in een bepaald land. De keuze van een bedrijf uit die veelheid van mogelijkheden vormt het distributiebeleid van een bedrijf.

2020-04-06

Distributiestructuur

De bepaling van de distributiestructuur behelst de portfolio en functionaliteit van de distributiekanalen. Het vaststellen van de distributieportfolio vindt plaats aan de hand van de aantrekkelijkheid van het distributiekanaal vanuit een kanaalbenadering (zoals bereik, volume, groei, marges en concurrentie-intensiteit) en de aantrekkelijkheid van het kanaal voor de onderneming zelf vanuit een leveranciersgedachte. Deze tweede gedachte bestaat uit indicatoren ten aanzien van bijvoorbeeld aanwezig...

2020-04-06

distributiestructuur

Aard, aantal, omvang en spreiding van de verschillende distribuanten in een bepaald gebied voor alle producten van een onderneming of voor een specifiek product.