Wat is de betekenis van Distelen en doornen?

1926
2022-08-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Distelen en doornen

Er komen in den Bijbel niet meer dan 36 woorden voor, 16 Hebreeuwsche en 20 Grieksche, die vertaald zijn door distelen en doornen. Daar onze kennis van de Oostersche planten, vooral uit den oud-Israëlitischen tijd, gebrekkig is, kan het niet verwonderen dat we niet precies kunnen aangeven welk gewas met elk dier namen bijzonder wordt aangeduid...

Lees verder