Wat is de betekenis van distantie?

2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

distantie

distantie - Zelfstandignaamwoord 1. afstand Woordherkomst afgeleid van het Franse distance (met het achtervoegsel -antie) afgeleid van distant met het achtervoegsel -ie

Lees verder
2018
2021-04-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

distantie

distantie - zelfstandig naamwoord uitspraak: dis-tan-sie 1. ruimte tussen twee plaatsen of dingen ♢ er is altijd een zekere distantie tussen ons Zelfstandig naamwoord: dis-tan-sie de distantie Synoniemen...

Lees verder
1994
2021-04-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Distantie

[Lat. distantia, van distare, van dis- = uiteen, en stare = staan] 1 afstand (ruimtelijk); 2 (fig.) afstand, bijv.: distantie bewaren, zich afzijdig houden.

Lees verder
1993
2021-04-22
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Distantie

afstand

1990
2021-04-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

distantie

distantie - De hoeveelheid ruimte tussen twee punten, lijnen, oppervlakken of objecten in een geometrische ruimte.

1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

distantie

[Lat.], v. (-s), afstand: zich op — houden; veelal fig.: bewaren; (perspectief) afstand van het oog tot het tafereel.

1955
2021-04-22
vreemd

Vreemde woordenboek

Distantie

afstand

1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Distantie

(<Fr.), v. (-s, ...tien), afstand: zich op distantie houden ; veelal fig.: distantie bewaren ; (perspectief) afstand van het oog tot het tafereel.

1948
2021-04-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

distantie

v. afstand.

1939
2021-04-22
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Distantie

(< Lat. distantia = afstand; < distare = verwijderd zijn van; < dis = uiteen; stare = staan). Spec. gebruikt in de leer der centrale projectie voor den afstand van het projectiecentrum tot het tafreel.

1916
2021-04-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Distantie

Distantie - afstand, o. a. in de centrale projectie en perspectief (zie BESCHRIJVENDE MEETKUNDE), waarin de afstand van het projectiecentrum (oogpunt) tot het tafereel distantie wordt genoemd.

1910
2021-04-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Distantie

Distantie - verwijdering, afstand.

1898
2021-04-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Distantie

DISTANTIE, v. (-s, ...tiën), afstand zich op eene distantie houden; (ook Ag.); (perspectief) afstand van het oog tot het tafereel; —METER, m. (-s), (krijgsk.) afstandsmeter; —PUNT, o. (-en), (perspectief) eindpunt van de op den horizon neergeslagen ooglijn; —RIT, m. (-ten), wedstrijd in het afleggen van een bepaalden grooten...

Lees verder
1864
2021-04-22
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

distantie

distantie - v. distantiën), afstand