Wat is de betekenis van Distantie-meter?

1870
2021-05-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Distantie-meter

Distantie-meter is de naam van een werktuig, waarvan men zich bedient om den afstand te bepalen van 2 punten, wanneer men niet in de gelegenheid is, om daartoe de meetketting te gebruiken. Men bedient zich tot dat einde van een kijker en van eene distantie-lat. Deze laatste is voorzien van eene schaal, en wordt op het eene punt geplaatst. Van het a...

Lees verder