Wat is de betekenis van dispensatie?

2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dispensatie

dispensatie - Zelfstandignaamwoord 1. vrijstelling (ontheffing) van een gebod of voorschrift Woordherkomst Naamwoord van handeling van dispenseren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2009
2023-01-28
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

dispensatie

(de; -s) 1 - door het bestuur van de NGF verleende toestemming om aan de competitie deel te nemen indien een club, door uitbreiding of veranderingen aan de baan, tijdelijk niet kan voldoen aan de criteria zoals in de statuten en reglementen van de NGF gesteld. 2 (NGF-dopingreglement) - geldige schriftelijke verklaring inzake het tijdelijk en onder...

Lees verder
2009
2023-01-28
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

dispensatie

→ TUE

2003
2023-01-28
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

dispensatie

dispensatie - Term uit de pensioenwereld en de cao-wereld: ander woord voor vrijstelling van deelneming.

1994
2023-01-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dispensatie

[Lat. dispensatio] ontheffing van algemene verplichting in bijzonder geval.

1993
2023-01-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dispensatie

vrijstelling

1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dispensatie

[Lat. dispensare, nauwkeurig afwegen, verdelen, regelen], v. (-s), 1. ontheffing, vrijstelling van een gebod, wet of voorschrift. KERKELIJK RECHT In de Rooms-Katholieke Kerk is dispensatie de door de bevoegde kerkelijke overheid gegeven ontheffing van een wettelijke verplichting in een speciaal geval. Het protestantisme kent dergelijke dispensat...

Lees verder
1967
2023-01-28
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Dispensatie

de ontheffing van een kerkelijke wet in een afzonderlijk geval verleend. Dispenseeren kunnen de paus (van alle kerkelijke wetten), de bisschoppen (voornamelijk van diocesane wetten), de pastoor [in de wet van Zondagsheiliging (zie Zondag) en de → vasten- en onthoudingswet, alleen echter voor afzonderlijke personen en hun gezinnen; van huwelijk...

Lees verder
1955
2023-01-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dispensatie

vrijstelling, ontheffing, inzonderheid van het opvolgen van een regel of bijzondere verplichting.

1955
2023-01-28
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DISPENSATIE

is de opheffing van een kerkrechtelijk voorschrift voor een particulier geval; de wettelijke bepaling blijft dus bestaan voor alle andere gevallen. Krachtens haar maatschappelijke macht kan de Kerk alleen dispenseren in kerkrechtelijke voorschriften, niet in die van de natuurwet of van positieve goddelijke wetten. Nochtans heeft de paus de bevoegdh...

Lees verder
1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dispensatie

(<Lat.), v. (-s, ...tien), ontheffing, vrijstelling (van een gebod of voorschrift): dispensatie aanvragen, verlenen.

1949
2023-01-28
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Dispensatie

vrijstelling van het naleven ener wettelijke of kerkelijke bepaling. In Ned. kan de Koning alleen D. van een wet verlenen, als hij daartoe door de wet is gemachtigd. Van een Alg. Maatr. v. Best. kan hij D. verlenen, indien hij zich daartoe de bevoegdheid heeft voorbehouden bij deze maatregel. Van provinciale en gemeentelijke verordeningen kan D. wo...

Lees verder
1948
2023-01-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dispensatie

v. ontheffing, vrijstelling, van een verplichting, (bv. om te vasten).

1947
2023-01-28
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DISPENSATIE

(1, recht) betekent ontheffing. Het recht van dispensatie is het recht om in een bepaald geval iemand vrij te stellen van de naleving van een wet of van een rechtsregel. De werking van de rechtsregel wordt dus voor zo’n geval opgeheven; vandaar dat het recht van dispensatie in het algemeen alleen toekomt aan degene, die de rechtsregel heeft v...

Lees verder
1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dispensatie

v. -s, dispensatiën (Fr. [Lat. dispensatio]: ontheffing, vrijstelling v. e. gebod of voorschrift).

Lees verder
1937
2023-01-28
Pegasus

S. van Praag (1937)

dispensatie

v. ontheffing, vrijstelling van een verplichting.

1933
2023-01-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Dispensatie

ontheffing v. zekere wettelijke verplichtingen; b/d R.K. Kerk: d. v/e kerkelijk voorschrift door de kerkelijke overheid.

1933
2023-01-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dispensatie

Dispensatie is, in het algemeen, de ontheffing van een verplichting voor een afzonderlijk geval. In het Kerkelijk Recht is d. de opheffing van een wet in een bijzonder geval (C.I.C. can. 80). De paus kan van alle menschelijke wetten der Kerk dispenseeren; bij goddelijke wetten kan hij enkel verklaren, dat een afzonderlijk geval niet onder de positi...

Lees verder
1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

dispensatie

(dispen'sa:si) v. (-s) ontheffing, vrijstelling : van een gebod of voorschrift.

1928
2023-01-28
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dispensatie

betekent vrijstelling of ontheffing. Wanneer dispensatie verleend wordt, wil dat zeggen, dat men vergunning geeft om in een bizonder, bepaald genoemd geval af te wijken van wat als regel is vastgesteld. Zo kent men in de Rooms-Katholieke leerk de dispensatie. De Paus kan dispensatie verlenen van alle kerkelijke wetten. Een bisschop kan weer dispen...

Lees verder