Wat is de betekenis van Discreet?

2021
2022-09-26
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Discreet

Discreet betekent bescheiden of onopvallend. Discreet komt van het woord discretie. Discretie wordt ook wel geheimhouding genoemd. Iets kan bijvoorbeeld discreet verzonden worden, dan zit het in een onopvallende verpakking, waardoor het niet is uit te maken wat er in het pakket zit. Ook wordt van veel werknemers verwacht dat ze discreet zijn. Dit b...

Lees verder
2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

discreet

discreet - Bijvoeglijk naamwoord 1. zonder aandacht te trekken , onopvallend Op een discrete manier wist de butler de ongenode en ongewenste gast de deur te wijzen. 2. los van elkaar staand, niet aaneensluitend In de discrete wiskunde worden geen continue...

Lees verder
2018
2022-09-26
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Discreet

De eigenschap van een variabele dat hij alleen welomschreven waarden aan kan nemen in tegenstelling tot continue; voorbeeld: aantal kinderen versus leeftijd (onderzoeksjargon).

2018
2022-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

discreet

discreet - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: dis-creet 1. rekening houdend met wat je beter niet kunt zeggen ♢ Piet vertelde heel discreet wat zijn vrouw mankeerde Bijvoeglijk naamwoord: dis-creet ... is discreter dan...

Lees verder
1994
2022-09-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Discreet

[Lat. discretus, van discernere, -cretum = onderscheiden] (individueel) onderscheiden, gescheiden; bescheiden, kies, bedachtzaam.

1993
2022-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Discreet

(diskreet) bescheiden; onopvallend; geheimhouding eisend

1981
2022-09-26
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Discreet

bescheiden, tactvol; een zaak discreet behandelen betekent: vertrouwelijk behandelen.

1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Discreet

[Fr.], bn. enbw. (-creter, -st), 1. bescheiden, kies; wetende te zwijgen; 2. een discrete opdracht, die geheimhouding eist; 3. onopvallend, voorzichtig; 4. zacht, niet luidruchtig: een discreet tikje op de kamerdeur; 5. onderscheiden, los van elkaar staand, uit afzonderlijke delen bestaand : een discreet stel punten. Alle stoffen zijn disc...

Lees verder
1955
2022-09-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Discreet

bescheiden, kies; omzichtig ; geheimhoudend; discrete vloeistoffen: veerkrachtige vloeistoffen.

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Discreet

(<Fr.), bn. bw. (...creter, -st), 1. bescheiden, kies ; wetende te zwijgen ; 2. een discrete opdracht, die geheimhouding eist; 3. zacht; 4. onderscheiden.

Lees verder
1948
2022-09-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

discreet

in zich zelven onderscheiden of gedeeld; bescheiden, bedachtzaam; stilzwijgend; teer, kies.

1947
2022-09-26
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DISCREET

los van elkaar staand, in tegenstelling tot continu (— ineenvloeiend). Op een continue lijn vormen de schaaldelen, om de cm er op getekend, een discreet stel punten. Een bel, die aangeslagen is, zendt een mengsel van tonen uit van verschillende frequentie. Van het hele continue frequentiegebied komen slechts bepaalde frequenties in het geluid...

Lees verder
1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

discreet

bn., bw.; discreter, -st (Fr. discret: kies, bescheiden; voorzichtig; stilzwijgend; geheimen kunnende bewaren).

1923
2022-09-26
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Discreet

(discerno, afzonderen), verspreid.

1914
2022-09-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

discreet

discreet, - bescheiden, bedachtzaam ; omzichtig; geheimhoudend; „discrete grootheden”: onstandvastige grootheden; discrete vloeistoffen”: veerkrachtige vloeistoffen.

1908
2022-09-26
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Discreet

bescheiden, bedachtzaam, geheim.

1906
2022-09-26
wink

Wink's vreemde woordenboek

Discreet

Fr., bedachtzaam, bescheiden.

1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Discreet

DISCREET, bn. bw. (...creter, -st), bescheiden, zedig; geheimhoudend; eene discrete opdracht, die geheimhouding eischt.

1864
2022-09-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

discreet

discreet - bn en bijw. bescheiden, zedig, -lijk, discretie, v. gmv. zedigheid, bescheidenheid, goedvinden; ter uwer eigene discretie, aan uw eigen oordeel; ter uwer beschikking; discretiedagen, respijtdagen, dagen van uitstel