Wat is de betekenis van disciplineren?

1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

disciplineren

[Lat.] (disciplineerde, heeft gedisciplineerd), 1. onder tucht brengen: een goed gedisciplineerd leger, waarbij goede krijgstucht heerst; zie straffen.

1948
2020-11-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

disciplineren

aan tucht en orde gewennen.