Wat is de betekenis van directorium?

2020
2021-02-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

directorium

Het begrip directorium heeft 2 verschillende betekenissen: 1) centraal bestuursorgaan. centraal bestuursorgaan, waaraan de andere besturen ondergeschikt zijn. 2) kerkelijke richtlijn. document uitgaande van de kerkelijke overheid met richtlijnen omtrent zaken zoals de liturgie en de catechese.

Lees verder
2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

directorium

directorium - Zelfstandignaamwoord 1. bestuurslichaam 2. heiligenkalender, calendarium Woordherkomst afgeleid van het middeleeuws Latijnse 'directorium' (met het achtervoegsel -orium)

Lees verder
1993
2021-02-25
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Directorium

bestuurslichaam; kerkelijke kalender (r.k.)

1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

directorium

[Lat.], o. (-ria), 1. bestuurslichaam; 2. door de daartoe bevoegde overheid samengestelde kalender in de Rooms-Katholieke Kerk, die voor iedere dag de mis en het breviergebed aangeeft . De grondslag van het directorium is het calendarium (zie kalender) in het Romeinse missaal. Wegens het jaarlijks verspringen van de paasdatum en de daarmee samenh...

Lees verder
1955
2021-02-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DIRECTORIUM

is een liturgische gids. Daarin staat voor iedere dag aangegeven, hoe de algemene regels voor het bidden van het brevier en het lezen der H. Mis moeten worden toegepast.

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Directorium

(Lat.), o., 1. bestuurslichaam; 2. (R.-K.) kalender voor de dagelijkse missen en officies.

Lees verder
1948
2021-02-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

directorium

o. 1 R.K. kerkelijke kalender of tabel der missen; 2 raad van bestuurders, besturende raad.

1916
2021-02-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Directorium

Directorium - de door de bevoegde kerkelijke overheid samengestelde kerkelijke kalender, die voor iederen dag de H. Mis en het breviergebed aangeeft (vandaar ook de benaming ordo divini officii of ordo recitandi divinum officium et celebrandi missam). De grondslag van het d. is het Kalendarium Romanum, hetwelk vóór in !t Romeinsche Brevier en het M...

Lees verder
1914
2021-02-25
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

directorium

directorium, - o., vereeniging van bestuurders; voorschrift voor godsdienstoefeningen; kerkelijke kalender.

1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Directorium

DIRECTORIUM, o. voorschrift voor de godsdienstoefeningen, tabel omtrent de dagelijksche missen.