Wat is de betekenis van directoire?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

directoire

directoire - Zelfstandignaamwoord 1. damesonderbroek Bij Zuidelijk Toneel Globe speelde ik Suus, weet je nog? In 1980. Het was maar één scène, een monoloog. Met een Peels accent moest ik die vrouw spelen, een boerenvrouw, gedesillusioneerd en aan de drank. Ik zat op een pleepot, zo, met mijn hoofd naar bene...

Lees verder
2004
2021-05-11
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

directoire

vrouwenonderbroek (met een elastiek om het middel en aan de pijpen). Genoemd naar de periode van het Directoire (van 26] oktober 1795 tot 9 november 1799), die o.a. gekenmerkt was door een eigen mode. Een vreemd (Frans) woord schept de nodige afstand. Ondergoed werd in de preutse negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw immers vaak m...

Lees verder
2004
2021-05-11
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Directoire

Een periode van gematigd bestuur in Frankrijk tussen 1795 en 1799, na afloop van de Terreur.

2004
2021-05-11
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Directoire

Franse interieur- en modestijl (circa 1790- 1804), genoemd naar het Directoire, de Eerste Republiek (1795-1799) tijdens de Franse Revolutie. Deze neoclassistische stijl is een overgang tussen de LodewijkXVI-stijl en het empire, en kenmerkt zich door een vereenvoudiging van de vormgeving. De gebruikte ornamenten zijn ontleend aan de Klassieke Oudhei...

Lees verder
1994
2021-05-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Directoire

[Fr.] (gesch.) uitvoerend (niet wetgevend) bewind van de Franse Republiek van 1795-1799.

1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Directoire

damesonderbroek

1990
2021-05-11
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

directoire

directoire - Verwijst naar de stijl in de beeldende kunst en de architectuur tijdens het bewind van het Directoire in Frankrijk (1795-1799). De stijl is een strenge, vereenvoudigde vorm van het neoclassicisme en omvat republikeins geïnspireerde motieven zoals ineengeslagen handen, fasces, Phrygische mutsen en eikenblaadjes.

1970
2021-05-11
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Directoire

naam voor het tijdperk van 1795 1799, waarin vijf ‘directeuren' Frankrijk bestuurden : tevens de benaming voor de stijl van de totale periode, tot 1804, tussen Lodewijk XVI en empire (soms style Messidor genaamd). Evenals tijdens Lodewijk XVI zette het classicisme zich voort met een voorkeur voor antieke Romeinse vormen. In de meubelvorm...

Lees verder
1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Directoire

o. 1) regering in Frankrijk na de grote revolutie tot 9 nov. 1799; 2) vrouwenpantalon, met elastiek om middel en dijen sluitend.

Lees verder
1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Directoire

het Uitvoerend Bewind der Eerste Franse Republiek, ingesteld volgens de constitutie van 23 Sept. 1795 (1 Vendemiaire jaar III) dat bestaan heeft tot Bonapartes staatsgreep van 9 Nov. 1799 (18 Brumaire jaar VII). Bestond uit 5 leden, gekozen door de Senaat uit voordracht door de Raad van 500. Het benoemde de ministers die geen verantwoording schuldi...

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

directoire

(Fr.) o. besturend opperst staatsbewind,inz. dat hetwelk in Frankrijk op 23 Sept. 1795 Ingesteld en door Bonaparte op 9 Nov. 1799 weder ontbonden werd; mode uit die tijd, die de vrouwelijke vormen zeer deed uitkomen; ~ of pantalon ~, vrouwenpantalon m. elastieke band om het middel en a. d. pijpen gesloten.

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Directoire

1° De naam in Frankrijk van het bestuur van een departement. 2° De uitvoerende macht, bestaande uit 5 directeuren, gedurende de eerste Republiek in Frankrijk, van 4 Nov. 1795 tot 9 Nov. 1799 (18 Brumaire VIII); gekozen door de volksvertegenwoordiging (door Raad der Ouden op voordracht van Raad der 500). Tegen den wensch van de bevolking tra...

Lees verder
1928
2021-05-11
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Directoire

heette de regeringsvorm, die men in Frankrijk had van 1795 tot 1799. Nadat het Schrikbewind gevallen was, werd de uitvoerende macht opgedragen aan een Directoire van vijf personen. Op 9 November 1799 werd het Directoire door den staatsgreep van Napoleon Bonaparte omver geworpen, om plaats te maken voor het Consulaat.

Lees verder
1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Directoire

Directoire - regeeringsvorm in Frankrijk van 26 Oct. 1795—9 Nov. 1799 (18 Brumaire VIII.) Het Directoire rustte op de grondwet van het jaar III (1795). Er was een Wetgevend Lichaam (Corps Législatif) van 750 leden, verdeeld in twee Kamers, den Raad der Vijfhonderd (Conseil des Cinq-Cents) en den Raad der Ouden (Conseil des Anciens) van 250 leden, g...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Directoire

Directoire of directorium (directie, bewind) is de naam van het opperbestuur van de eene of andere vereeniging, en meer bepaald in de eerste Fransche Republiek die van de regéringscommissie, vastgesteld door de constitutie van het jaar III (1795). Bij den val van het Schrikbewind hadden in de Nationale Conventie de gematigde Republikeinen met de Co...

Lees verder
1864
2021-05-11
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

directoire

directoire - directorium, o. gmv. staatsbewind van vijfleden in Frankrijk (1795 tot 1799)