2019-12-08

Directief

Directief - letterlijk: aanwijzend. De psychosociale hulpverlener neemt een actieve rol, geeft adviezen en aanwijzingen.

2019-12-08

Directief

Richtinggevend.

2019-12-08

directief

directief - Zelfstandignaamwoord 1. (m) (taalkunde) een naamval die de richting waarin de handeling voert weergeeft Het Baskisch kent een directief. 2. (n) een dwingende opdracht gewoonlijk van een overheid, richtlijn directief - Bijvoeglijk naamwoord 1. sturend Woordherkomst afgeleid van directie met het achtervoegsel -ief