Wat is de betekenis van Directeur-generaal?

2006
2021-04-16
Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Directeur-generaal

Zie Ambtelijke leiding.

1993
2021-04-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Directeur-generaal

algemeen directeur

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

directeur-generaal

m. (directeuren-generaal, directeurs-generaal), algemeen directeur; in Nederland en België m.n. titel van de hoogste functionaris bij de PTT en de Ned. Spoorwegen; ook hoog departementaal ambtenaar: — van Landbouw.

1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Directeur-Generaal

hooggeplaatst ambtenaar, met de leiding van een bepaald dienstvak belast: de D. van Politie, de D. van de Arbeid.

1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Directeur-generaal

(Ned.), titel van een hoofdambtenaar bij bepaalde departementen. Zoo staat aan het hoofd van de directies van Handel en van Landbouw, ressorteerende onder het departement van Economische Zaken, een directeur-generaal; zoo ook aan het hoofd van den dienst voor Volksgezondheid, enz. In België: hoogere ambtenaar, die aan het hoofd staat van een a...

Lees verder