Wat is de betekenis van Direct costing?

2023-06-08
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Direct costing

Variabele-kostencalculatie.

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Direct costing?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Direct costing

Direct costing is een kostencalculatiemethode waarbij alleen de variabele kosten die direct zijn toe te rekenen aan een product, worden meegenomen. De direct costing methode is naast de absortion costing methode de meest bekende techniek voor het bepalen van de kostprijs. Bij de direct costing methode worden de vaste kosten (gebruik van machines, r...

Lees verder
2023-06-08
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Direct costing

Methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten aan de productie worden toegerekend en de vaste kosten rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening worden gebracht.

2023-06-08
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

direct costing

Systeem van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten aan het product worden toegerekend.

2023-06-08
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

direct costing

direct costing - Manier van kostentoerekening door een onderneming bij de fabricage van een bepaald product, waarbij alleen de variabele kosten worden toegerekend.

2023-06-08
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Direct costing

(variabele-kostencalculatie) Kostenberekening waarbij uitsluitend de variabele kosten naar een kostendrager (bijvoorbeeld een product) worden verbijzonderd.

Lees verder
2023-06-08
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Direct costing

Een methode van kosten en opbrengstenrubricering waarbij van de totale kosten uitsluitend de variabele kosten worden gerelateerd aan een kostendrager (produkt of order). De vaste kosten worden beschouwd als periode-kosten en worden als zodanig rechtstreeks ten laste gebracht van de resultatenrekening van die periode. Het is een kostencalculatiemeth...

Lees verder
2023-06-08
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Direct costing

Direct costing is een methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten aan de kostendragers (produkten, diensten) worden toegewezen.

2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Direct costing

[Eng.], methode van kostencalculatie waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met 1. de variabele kosten; 2. de directe kosten; of 3. de variabele directe kosten. Over de bedrijfs-economische toelaatbaarheid van direct costing bestaat geen eenstemmigheid. De tegenstanders leggen de nadruk op het gevaar van prijsbederf en vermogensintering; d...

Lees verder