Wat is de betekenis van Diminutiefsuffixen?

1933
2021-04-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Diminutiefsuffixen

In het Ned. zijn talrijke levende d.: -ke, -tje, -ske, -pje, -je, bijv. in: hondje, bloempje, takske; ook reeds verouderde: -lijn en -kijn, bijv. in: vogelijn, maagdekijn. De levende d. zijn uit dat -kijn ontstaan. Er is in de Ned. taal ook een verholen oud diminutiefsuffix: -el. Zoo staan naast elkaar: drop, droppel; kruim, kruimel, enz. D. luist...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten