Wat is de betekenis van dimensie?

2019
2021-01-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dimensie

dimensie - Zelfstandignaamwoord 1. afmeting in een bepaalde richting Heb je de dimensies van dat raam wel goed opgemeten? 2. (wiskunde) een van de parameters die een ruimte beschrijven zoals hoogte, breedte en diepte Een ruimte die met de coördinaten (x,y,z) te...

Lees verder
2018
2021-01-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dimensie

dimensie - zelfstandig naamwoord uitspraak: di-men-sie 1. afmeting ♢ de doos heeft drie dimensies: lengte, breedte en hoogte Zelfstandig naamwoord: di-men-sie de dimensie de dimensies...

Lees verder
1995
2021-01-25
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Dimensie

Het ordenen van codes op thema’s, waarbij sprake is van meer en minder, of hoger en lager, zoals bij de dimensie verantwoordelijkheid.

1993
2021-01-25
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Dimensie

afmeting; aspect

1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

dimensie

[Lat.], v. (-s), afmeting; 1. (natuurkunde) aanduiding van het verband tussen een grootheden de basisgrootheden die eraan ten grondslag liggen ; 2. (wiskunde) het aantal grootheden waardoor een ruimte of ruimtelijke figuur ondubbelzinnig wordt bepaald . NATUURKUNDE. Een snelheid is te beschouwen als de in een zekere tijd afgelegde weg; de dimensi...

Lees verder
1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dimensie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...siën), afmeting.

1949
2021-01-25
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Dimensie

(Lat. diménsio = afmeting; Lat. dimetiri = uitmeten, afmeten; < → dis-, + metiri = meten). Afmeting; soort van een grootheid.

1949
2021-01-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Dimensie

De lijn heeft slechts één dimensie: lengte; een rechthoek heeft 2 dimensies: lengte en breedte; een blok heeft 3 dimensies: lengte, breedte en hoogte. In het algemeen heeft een ruimte zoveel dimensies als er coördinaten nodig zijn om de ligging van een punt in die ruimte ondubbelzinnig aan te geven. De vier-dimensionale ruimte he...

Lees verder
1948
2021-01-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dimensie

v. afmeting v. h. lichaam (lengte, breedte, dikte).

1939
2021-01-25
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Dimensie

(< Lat. dimensio = afmeting; < dimetiri = meten).

1933
2021-01-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dimensie

Dimensie beteekent oorspronkelijk afmeting (lengte, breedte, hoogte). 1° Wiskunde. Het begrip werd uitgebreid: men spreekt van de d. van de ruimte, een vlak, een lijn. Men zegt dan, dat de ruimte drie d. heeft, omdat er drie coördinaten noodig zijn om in de ruimte een punt ondubbelzinnig vast te leggen. Voor een punt op een gebogen of plat...

Lees verder
1928
2021-01-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dimensie

betekent afmeting. Zo heeft een lichaam in de ruimte uitgebreidheid in drie richtingen (lengte, breedte en hoogte), dus drie dimensies. Nevenstaande tekening stelt voor een dobbelsteen of kubus K. Zijn ruimte-inhoud is door de drie lijnen l b, en h volkomen bepaald. Deze drie lijnen —men noemt ze de ruimte-assen of coördinaten van het l...

Lees verder
1916
2021-01-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dimensie

Dimensie - 1) uitdrukking, resp. formule, die het verband uitdrukt tusschen eene willekeurige physische grootheid en de drie fundamenteele grootheden (lengte, tijd, massa), die er aan ten grondslag liggen. Zoo is b.v. eene snelheid te beschouwen als de in een zekeren tijd doorloopen baan; de d. der snelheid is dientengevolge het quotiënt van lengte...

Lees verder
1914
2021-01-25
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

dimensie

dimensie, - v., afmeting.

1908
2021-01-25
Vivat

Schrijver op Ensie

Dimensie

afmeting.

1898
2021-01-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dimensie

DIMENSIE, v. (-s, ...siën), afmeting.

1870
2021-01-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Dimensie

Dimensie of afmeting noemt men de lijn, volgens welke de uitgebreidheid van eene andere lijn, van een vlak of van een ligchaam gemeten wordt. Zoo zegt men, dat eene lijn ééne afmeting (lengte) heeft, een vlak 2 afmetingen (lengte en breedte), en een ligchaam 3 (lengte, breedte en dikte). In elk meetkundig ligchaam kan men door ieder punt 3 lijnen t...

Lees verder
1864
2021-01-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

dimensie

dimensie - v. (dimensiën), afmeting