Wat is de betekenis van Dik — gezet — lijvig — zwaarlijvig?

2024-06-24
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Dik — gezet — lijvig — zwaarlijvig

Gezet en zwaarlijvig worden uitsluitend ten aanzien van menschen gebezigd, dik ook met betrekking tot dieren en levenlooze voorwerpen, die in verhouding tot hunne lengte een grooten om vang hebben; evenzoo zegt men lijvig van voorwerpen, die een betrekkelijk grooten inhoud hebben, een lijvig boekdeel. Gezet is hij, wiens beenderen behoorlijk met vl...