Synoniemen van Dijkgraaf

2019-11-16

Dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van het college van dijkgraaf en hoogheemraden (dagelijks bestuur) en de verenigde vergadering (algemeen bestuur). De dijkgraaf wordt niet net als de rest van het bestuur gekozen, maar benoemd door de Kroon.

2019-11-16

Dijkgraaf

Dijkgraaf, rechter voor waterschapsaangelegenheden; dit kon zowel de → amman of → baljuw zijn, maar de landsheer kon ook een speciale ambtenaar aanstellen. In de Nederlanden ontstond deze functie omstreeks 1200. De voornaamste taak van de dijkgraaf was de controle van dijken en watergangen, maar hij was met de hoogheemraden in zijn gebied ook wetgever; zij vaardigden keuren en reglementen uit en oefenden controle op lagere besturen.

2019-11-16

dijkgraaf

dijkgraaf - Zelfstandignaamwoord 1. (waterstaat) (beroep) voorzitter van het bestuur van een waterschap Woordherkomst samenstelling van dijk en graaf

2019-11-16

Dijkgraaf

DIJKGRAAF, m. (...graven), opzichter der dijken, voorzitter van het dijksbestuur, van een polderbestuur. DIJKGRAAFSCHAP, o. gebied dat onder een dijkgraaf staat, heemraadschap; waardigheid van dijkgraaf.

2019-11-16

Dijkgraaf

Dijkgraaf - vertegenwoordiger van het openbaar gezag in zaken van waterlossing en waterkeering. Hij trad op als rechtsvorderaar; heemraden of hoogheemraden wezen vonnis. Van het college van dijkgraaf en hoogheemraden of dijkgraaf en heemraden was en is hij voorzitter.