2020-01-29

Digitale transformatie

Digitale transformatie: het gebruiken van technologie en internet om nieuwe klantervaring en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren. Technologie maakt een andere manier van zaken doen mogelijk. Digitale transformatie is wat mij betreft dé trend van 2015. Bedrijven die al wat langer tactisch bezig zijn, zijn onderweg met het echt strategisch inzetten van digitaal in hun waardepropositie, operaties en klantervaring. E-commerce is het domein van digitale transformatie, namelijk het aanboren van co...

2020-01-29

Digitale transformatie

Digitale transformatie betreft de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en zelfs maatschappij. Digitale transformatie gaat vooral over de manier waarop een bedrijf wordt geleid en hoe dit in de digitale wereld verandert. Bijvoorbeeld wordt bij productontwikkeling gebruik gemaakt van een agile methode. Wordt de productie van goederen fundamenteel veranderd door intelligente robots of 3D-printing. Wordt in het marketingproces ge...

2016-12-20

Transformatie

Transformatie is het volgens regels omzetten van waarden op de ene schaal in waarden op een andere schaal. Een voorbeeld van een transformatie is het omzetten van de ruwe scores van een toets in standaardscores.

2019-07-10

transformatie

transformatie - v. (transformatiën), gedaanteverandering, herschepping)

2019-07-17

transformatie

transformatie - v., verwarming,gedaanteverwisseling.

2018-12-02

Transformatie

Transformatie - v. (-s, ...tien), gedaanteverandering, herschepping; (nat.) omzetting van energie, bv. van electriciteit in licht.

2019-08-13

Transformatie

betekent vervorming, gedaanteverwisseling, herschepping. In de electrotechniek noemt men transformatie de omzetting van een stroom van een bepaalde spanning in een stroom van hogere of lagere spanning. Dit geschiedt door middel van een transformator, dat is een toestel met twee draadspoelen, een primaire, die op de stroombron is aangesloten, en een secundaire, waarin de stroom van de vereiste spanning door inductie wordt opgewekt. In 't ontvangtoestel van de radio kan men een of meer transf...

2019-01-17

Transformatie

Transformatie - omzetting van een analytische uitdrukking in een andere, door de veranderlijke te vervangen door een functie van een andere veranderlijke. Bijv. x2 + 3 gaat door de transformatie x = y + 1 over in (y + l)2 + 3 = y2 + 2y + 4. De integraal ∫ sin x cos x dx gaat door de transformatie sin x = y over in ∫ y dy. Een transformatie, waarbij de veranderlijke vervangen wordt door een gebroken lineairen vorm van een andere veranderlijke: x = αy + β/γy + δ, heet een lineaire transfor...

2017-11-14

transformatie

transformatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: trans-for-maat-sie 1. het omzetten in een andere vorm ♢ de toneelspeler ondergaat in die rol een transformatie Zelfstandig naamwoord: trans-for-maat-sie de transformatie de transformaties

2017-04-21

Transformatie

Het omzetten van secundaire liquiditeiten in primaire liquiditeiten en omgekeerd.

2017-05-12

Transformatie

Het omzetten van niet-geld in giraal geld. Voorbeelden: - Het verkopen van aandelen of buitenlandse valuta aan de bank in ruil voor een saldo in rekening-courant. - Het omzetten van een termijndeposito in een saldo in rekening-courant. De maatschappelijke geldhoeveelheid neemt bij dit soort transacties toe.

2019-09-19

transformatie

v. 1 om-, vervorming, herschepping, gedaanteverwisseling; 2 omzetting van energie.

2019-10-22

Transformatie

1° In de algebra verstaat men onder een lineaire t. (of lin. substitutie) een stelsel vergelijkingen van de gedaante: x1 = a11x’1 + a12x’2 +. . .+ a1nx’n ……………………………………………………………………………… xn = an1x’1 + an2x’2 +. . .+ annx’n, waarbij x1, x2,..., xn line...

2019-08-29

Transformatie

Het doelgericht veranderen van het genetisch materiaal van een organisme door een DNA-fragment van een ander organisme in de ontvanger in te brengen waardoor die bepaalde gewenste eigenschappen of functies krijgt Zowel bacteriën, schimmels als planten kunnen getransformeerd worden, maar de procedure verschilt van soort tot soort. Bacteriën kunnen DNA uit het milieu opnemen als de celwand verwijderd is of door elektroporatie (toedienen van een spanningspuls) tijdelijk doorlaatbaar gemaa...

2017-11-01

transformatie

transformatie - Zelfstandignaamwoord 1. omvorming, verandering Woordherkomst Naamwoord van handeling van transformeren met het achtervoegsel -atie Verwante begrippen energieomzetting, gedaanteverandering, gedaanteverwisseling

2017-10-19

digitale

digitale - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van digitaal

2017-01-10

Transformatie

Het opnieuw inrichten van een gebied, waarbij op grote schaal nieuwe functies aan het gebied worden toegevoegd.

2017-05-10

transformatie

Totstandkoming van een product of dienst waarbij de fysieke of chemische samenstelling verandert.

2019-01-24

Infinitesimale transformatie

Infinitesimale transformatie - bewerking, toegepast op een grootheid x zoodanig, dat x door de bewerking slechts oneindig weinig verandert.

2019-10-02

Rationale transformatie

→ Transformatie.